Privacy

Privacyverklaring Stad Diest 

Verwerking van persoonsgegevens

De Stad Diest verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens. De gegevens die de Stad Diest verwerkt zijn vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Soms zijn ze afkomstig van de overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal).

Wanneer verwerken wij jouw gegevens?

De Stad Diest zal jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme grondslag voor is (bv. vervulling van de wettelijke taken). Indien er geen andere legitieme grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zal de gemeente steeds je toestemming vragen. Een dergelijke toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden. Hiervoor kan u per e-mail contact opnemen met de stad Diest.

Doorgifte aan derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet of decreet. In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:

 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers:

  Het kan zijn dat we een externe partner inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties hebben we met die derde(n) afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Er wordt op toegezien dat je gegevens de EU niet verlaten.

 • Op grond van wettelijke verplichtingen:

  Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om jouw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.

 • In het kader van samenwerkingen met andere takken van de overheid (zoals gemeenschappen, gewesten, OCMW's, intercommunales,  ….):

  Deze samenwerkingen worden steeds geregeld in samenwerkingsakkoorden, kaderovereenkomsten of protocolakkoorden en gebeuren steeds in het kader van de correcte implementatie van de door de gemeente te leveren diensten en met respect voor de geldende regelgeving inzake Privacy.

Bewaartermijn gegevens

De Stad Diest bewaart jouw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

Cameratoezicht

Wij passen cameratoezicht toe voor de bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers, de beveiliging van gebouwen en het vastleggen van incidenten. Van het cameratoezicht werd aangifte gedaan bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit. Dit vindt altijd zichtbaar en aangekondigd plaats. De gemaakte opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden maximaal vier weken bewaard, tenzij de beelden opgeslagen moeten worden op vraag van de politie.

Vragen over de verwerking van persoonsgegevens?

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de stad Diest, kan je contact opnemen met ons via e-mail of telefonisch. 
Via dezelfde weg kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Je kan ons ook vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
Bovenstaande rechten zijn enkel van toepassing op je eigen gegevens. 

Vind je fouten of verouderde informatie?

Meld ze dan via het meldpunt op onze homepage. 

Persoonsgegevens die de stad verzamelt

Stadsbestuur Diest verzamelt enkel persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Deze gegevens worden beveiligd en zijn niet toegankelijk voor het publiek. De informatie wordt enkel gebruikt voor interne doeleinden van het gemeentebestuur of om een optimale dienstverlening aan te bieden aan de burger, door bijvoorbeeld met hem of haar in contact te kunnen treden. Persoonsgegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.Deze persoonsgegevens gebruiken wij om door jouw gevraagde informatie te kunnen geven of een gewenste dienstverlening te realiseren. Ook om jou te informeren over andere diensten van de Stad en het OCMW van Diest. 
Je mag er van uitgaan dat de Stad en OCMW Diest deze gegevens vertrouwelijk en correct verwerkt. Onjuistheden kan u laten verbeteren en gegevens kan u laten verwijderen. 

Nieuwsbrief

De diensten van de stad Diest sturen op regelmatige basis nieuwsbrieven om je te informeren over hun activiteiten en/of hun werking toe te lichten. Je kan zelf kiezen welke nieuwsbrieven je wel of niet wenst te ontvangen. Om deze brieven uit te sturen, verwerkt de stad Diest persoonsgegevens. Het gaat dan om het e-mailadres en de voor – en achternaam van de abonnees. Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd steeds uitdrukkelijk de toestemming gevraagd aan de abonnees. Deze toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden. Dit kan door te klikken op de link onderaan in de nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Personeelsleden van de stad Diest kunnen toegang hebben tot bovenvermelde persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van het versturen van de nieuwsbrieven. Indien er gewerkt wordt met externe medewerkers, dan hebben zij ook toegang tot de persoonsgegevens. Met externen worden contractuele afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt ook vastgelegd dat de gegevens nooit voor eigen doeleinden mag gebruiken. Er wordt bovendien op toegezien dat de persoonsgegevens de EU niet verlaten. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om persoonsgegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen dergelijke gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan de betrokkene te informeren over een dergelijke opgelegde afgifte.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor de verschillende doeleinden. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft uit een nieuwsbrief, jouw gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden uit de lijst van abonnees.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Cookiebeleid

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van jouw computer worden gezet.
We maken een onderscheid tussen technisch noodzakelijke en functionele cookies. Zonder de technisch noodzakelijke cookies, zullen bepaalde delen van de website niet of niet helemaal werken. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld met welk e-mailadres je inlogt om je later als gebruiker te herkennen. Het gebruik van cookies verbetert de gebruikservaring, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina's surfen op te slaan of uw voorkeuren bij te houden. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

 • Functionele cookies

__cookieAgreed: Wordt gebruikt om de cookiebalk te tonen of verbergen.

__has_js: Bekijkt of de browser javascript ondersteund voor een goede werking van de website.

 • Performantie cookies

__ga: Google analytics.

__gid: Google analytics.

__gat: Google analytics.

 • Cookies van derden

Facebook, Twitter, Instagram

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die je voorkeur onthouden (bv. Taalvoorkeur), of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Sociale media cookies

Deze cookies worden gebruikt om de integratie van sociale media op de website mogelijk te maken. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen delen op sociale netwerken. Deze buttons laten deze sociale media-partijen toe een website-overschrijdende cookie te plaatsen (tracking cookie). Raadpleeg de cookieverklaringen van de sociale media-partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over deze sociale media cookies.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.

Google Analytics: om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij de diensten van Google Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina's zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken.

Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt
 • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker

Hierbij wordt onder meer het IP-adres gebruikt (het laatste octet van dit IP-adres wordt gemaskeerd). De optie 'Gegevens delen' werd bovendien uitgezet.

U kunt cookies controleren of uitschakelen. Het is mogelijk om cookies van uw computer te verwijderen, en de meeste browsers kunt u ook zo instellen dat ze geen cookies plaatsen.

Wijzigingen


Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan leest u wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de Stad Diest gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 24 mei 2018.

 

Contact

GDPR
Stadhuis
Grote Markt, 1
1
3290 Diest
België
13312121
09:00-12:30
09:00-12:00
Gesloten
09:00-12:30
09:00-12:30
16:00-19:00
09:00-12:30
13:30-16:00
09:00-12:30

GDPR - wat is dat? GDPR staat voor de General Data Protection Regulation. (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) Deze gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Wij moeten als organisatie sinds mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze data gebruiken en hoe we ze beveiligen. Meer informatie over deze wetgeving vind je onder deze link. Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA) Waarom GDPR?