Voorlopig rijbewijs

Het voorlopige rijbewijs krijg je na een geslaagd theoretisch examen. Met het voorlopige rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktische examen.

Er zijn 3 modellen:

 • Model 18 maanden: leren rijden zonder begeleiders na 20 uur praktijkles met een erkende rijschool
 • Model 36 maanden: leren rijden met zelf uitgekozen begeleiders
 • Model 3: voorlopig rijbewijs voor alle andere categorieën buiten categorie AM/B

Voorwaarden

 • Het theoretische examen afgelegd hebben (niet langer dan 3 jaar geleden).
 • Model 18 maanden: voor dit model ben je verplicht 20 uur rijles te volgen in een erkende rijschool. Zij leveren dan een bekwaamheidsattest af om het voorlopige rijbewijs aan te vragen. Als je dit voorlopig rijbewijs 9 maanden in je bezit hebt, is het mogelijk om het praktische examen af te leggen. Let wel, het model 18 maanden kan pas vanaf 18 jaar aangevraagd worden.
 • Model 36 maanden: Als je dit voorlopig rijbewijs 9 maanden in je bezit hebt, kan je het praktisch examen afleggen. De minimum leeftijd hiervoor is 18 jaar. Het voorlopige rijbewijs kan je echter al op 17 jaar aanvragen. Indien je begeleider in een andere gemeente woont, dient het aanvraagformulier in deze andere gemeente gecontroleerd te worden.
   
 • Begeleiders dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen:
  • Je bent ingeschreven in België en je bent houder en drager van een identiteitsdocument afgegeven in België.
  • Je bent ten minste 8 jaar houder en drager van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van de auto waarin je je leerling in begeleidt.
  • Je mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en je moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die door de rechter zijn opgelegd in geval van een rijverbod.
  • Je mag, behalve voor je leerling, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van eigen (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van je wettelijke partner.

Meer informatie

Website rijbewijzer.be 

Procedure

Je komt na afspraak langs bij de dienst Burgerzaken met de nodige documenten, afhankelijk van het model dat wordt aangevraagd.

Na een week kan je je voorlopige rijbewijs komen afhalen. Je hoeft geen afspraak te maken maar neemt dan een ticket snelloket.

Opgelet! Elektronische voorlopige rijbewijzen moeten binnen 3 maanden na de aanvraag afgehaald worden. Zoniet worden ze vernietigd.

Bedrag

€ 24 de betaling gebeurt meteen bij de aanvraag. Dit kan cash of met bancontact.

Nodig

 • Identiteitskaart
  • De foto en handtekening worden digitaal overgenomen van de elektronische identiteitskaart als deze nog recent en gelijkend is. Zo niet, een recente pasfoto die voldoet aan de normen, je dient in dit geval dan ook een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.
 • Getekend formulier (voor- en achterkant) van het examencentrum
 • In geval van een aanvraag voorlopig rijbewijs 18 maanden: attest van de rijschool..

Contact

Burgerzaken
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Allerheiligen
Gesloten
Allerzielen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten