Trage wegen

Beleidskader en actieplan trage wegen

De stad Diest werkt samen met de provincie Vlaams-Brabant, vzw Trage Wegen en Interleuven aan een realistisch toekomstplan voor onze trage wegen. Trage wegen kunnen dienst doen als verkeersveilige wandel-, fiets-, sport-, of verbindingsroutes. Ze vormen daarbij een alternatief voor drukke autowegen en zijn als habitat voor veel planten en dieren het middel bij uitstek ter bevordering van natuur en klimaat.

Tijdens de gemeenteraad van 24 januari 2022 werd het beleidskader en actieplan rond trage wegen voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek liep van 16 februari 2022 tot en met 17 maart 2022. 

Alle ontvangen reacties worden behandeld door de interne werkgroep trage wegen.

De definitieve vaststelling van het beleidskader en actieplan zal gebeuren door de gemeenteraad.

Online infomoment

Om meer uitleg te geven over het beleidsplan en het actieplan trage wegen, en hoe die tot stand zijn gekomen, organiseerde de stad een online infomoment op dinsdag 8 maart. Tijdens het infomoment werd niet ingegaan op vragen over individuele trage wegen. 

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak