Tijdelijke afwezigheid

Personen die 'tijdelijk' afwezig zijn kunnen dit aangeven bij de dienst Bevolking om te vermijden dat ze worden geschrapt van ambtswege.

Bij gebrek aan deze aangifte kan de gemeente overgaan tot de afvoering van ambtswege bij een vaststelling van afwezigheid vanaf 6 maanden.

Voorwaarden

 • Je bent afwezig voor meer dan 3 maanden en minder dan 1 jaar;
 • Je hoofdverblijfplaats moet behouden worden waarnaar op elk ogenblik teruggekeerd kan worden;
 • De afwezigheid mag niet voor onbepaalde tijd zijn;
 • De afwezigheid kan maximum met 1 jaar verlengd worden waar een bijkomende aangifte is vereist.

Procedure

Vul het aangifteformulier met de reden/motivatie in. 

In de hieronder vernoemde gevallen blijft de persoon 'tijdelijk' afwezig:

 • Personen die niet meer thuis verblijven om gezondheidsredenen (moet op Belgisch grondgebied);
 • Personen die opgesloten zitten in strafinrichtingen;
 • Minderjarigen geplaatst door jeugdrechter in instelling;
 • Militair personeel in buitenland gestationeerd;
 • Personeelsleden Federale Politie die afwezig zijn uit Koninkrijk;
 • Dienstplichtigen onder de wapens;
 • Ambtenaren op een Belgische diplomatieke post in het buitenland;
 • Personen met coöperatieopdracht;
 • Personen die sedert 6 maanden of langer verdwenen zijn;
 • Beroepsactiviteiten in andere gemeente of buitenland voor de duur die nodig is voor de uitvoering van het werk behalve waneer er geen behoud van hoofdverblijfplaats meer is. Dan referentieadres voor max. 1 jaar.

 

 

Contact

Burgerzaken - Bevolking
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak