Registratie van pluimvee

Houd je thuis pluimvee als hobby? Of houd je pluimvee voor de eieren of voor de slacht? Dan kan het goed zijn dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

Voor welke pluimveesoorten is deze wetgeving van toepassing?

De registratie in de Saniteldatabank is enkel van toepassing voor houders van: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen).

Afhankelijk van het soort pluimvee, het aantal en met welk doel het pluimvee gehouden wordt, maakt de wetgeving een onderscheid of je je al dan niet moet laten registreren.

Wanneer is registratie noodzakelijk?

Houd je enkel hobbypluimvee (bv. sierkippen) dat nooit in de voedselketen komt, ook de eieren niet? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Je houdt meer dan 199 dieren als hobbypluimvee en/of je neemt deel aan een markt: in dit geval laat je een beslag registreren als hobbyhouderij.
  • Je beschikt over een inrichting waar je op regelmatige basis hobbypluimvee aan- en verkoopt: je wordt beschouwd als een pluimveehandelaar en je laat een beslag als handelsbedrijf activeren.

Houd je pluimvee voor de productie van eieren en/of vlees? Dan zijn er ook twee mogelijkheden:

  • Zolang je deze producten uitsluitend binnen het eigen gezin consumeert, moet je niets registreren.
  • Van zodra je echter pluimvee bestemd voor de voedselketen of producten ervan (eieren/vlees) weggeeft of verkoopt buiten je gezin, is het wél verplicht om een bepaald type beslag te laten activeren in de Saniteldatabank. Het type is afhankelijk van je activiteiten en het aantal dieren dat je houdt.

Hoe registreer je je in de Saniteldatabank?

Dat doe je door het registratieformulier in te vullen. Deze invulinstructie kan je daar bij helpen. Het formulier bezorg je aan DGZ, via mail naar helpdesk@dgz.be of met de post naar Industrielaan 29, 8820 Torhout. Als bevestiging ontvang je vervolgens een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dat document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen.

Van zodra je een beslagnummer hebt, kan je starten met het houden van pluimvee of hobbypluimvee. Heb je al pluimvee of hobbypluimvee en wist je niet dat je je moest registreren? Dan raden we je aan om zo snel mogelijk het registratieformulier te bezorgen aan DGZ.

Bepaalde types pluimveebeslagen hebben ook een toelating van het FAVV nodig. Meer uitleg vind je in dit document

Waarom is registratie belangrijk?

  • Door de beslagen met pluimvee of hobbypluimvee te registreren, kunnen ziekten beter gemonitord worden en acties ondernomen worden indien nodig. Dat komt de gezondheid van de volledige pluimveestapel ten goede.
  • De wet verplicht de registratie van bepaalde types beslagen en de daarbij horende administratieve verplichtingen. Als deze verplichtingen niet nagekomen worden, kunnen controlerende instanties bepaalde sancties opleggen. DGZ is er als ondersteunende partner voor de pluimveehouders om ervoor te zorgen dat die in orde zijn volgens de wettelijke verplichtingen.
  • DGZ is een erkend labo waar pluimveehouders (zowel hobby als professioneel) terecht kunnen om analyses (op bloed, mest …) en autopsies te laten uitvoeren. Zo kan je je nog beter laten begeleiden in het kader van dierengezondheid.

Vragen?

Twijfel je nog of je al dan niet een beslag moet laten registreren? Of heb je nog vragen ? Neem dan gerust contact op met de helpdeskmedewerkers van DGZ: 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten