Premie groendak

Je ontvangt een premie van de stad Diest voor de aanleg van een groendak.

Groendaken zijn bijzonder nuttig:

 • ze verlengen de levensduur van de dakbedekking
 • ze beperken de afvloei van regenwater
 • ze zorgen voor extra geluids- en temperatuursisolatie
 • ze houden vervuiling door stofdeeltjes vast

Voorwaarden

 • Het groendak is gelegen in Diest.
 • Enkel particulieren kunnen de premie aanvragen voor een gebouw dat dient voor privégebruik.
 • Het groendak dient voor minstens 10 jaar in goede staat te worden gehouden.

Een volledig overzicht van alle voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement.

Procedure

Dien een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij de milieudienst.

Bedrag

De premie bedraagt € 31 euro/m² met een maximum van € 400.

Nodig

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • plan met aanduiding van de situering van het groendak
 • technische informatie (opbouw) over het gekozen groendaksysteem
 • factu(u)r(en) betreffende de aanleg van het groendak, met duidelijke vermelding van naam en adres, datum en totale kostprijs

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak