De verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Jouw gegevens
Vul de naam, het adres en het ondernemingsnummer in.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg txt pdf doc docx odt xls xlsx.

Dit aangifteformulier moet volledig ingevuld en ondertekend, vergezeld van een specimen van het te verspreiden drukwerk, worden ingediend bij de stad Diest, t.a.v. dienst financiën, Grote Markt 1 te 3290 Diest, uiterlijk 10 dagen na de datum van verspreiding.

Bij gebreke aan een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve vastgesteld door het stadsbestuur en wordt een belastingverhoging toegepast volgens de bepalingen van het belastingreglement.

Contact

Ondernemen
Koning Albertstraat 18
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Warning 11 juli gesloten