Droogte advies

02 juli 2018

Advies brandweerzone aanhoudende droogte.

De laatste dagen hebben we te kampen met een droogteperiode. Tot tegenbericht is het verboden om:


● Kampvuren of andere open vuren te maken.
● Vuurwerk af te steken.
● Onkruidbranders te gebruiken. 


Barbequestellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodanig dat hete kolen
geen grasbrand veroorzaken. Ook blusmiddelen (emmer water, zand) dienen te worden voorzien.


Graag verwijzen wij door naar bijkomende informatie van de preventiedienst:


Pas op met open vuur en wees spaarzaam met water:

https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/pas-op-met-open-vuur-en-wees-spaarzaam-met-water/


Onkruidverbrander:
https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/onkruidverbrander/


Brandveilig ook buiten:
https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/ook-buiten/


Veilig bbq:
https://www.leefbrandveilig.be/ook_buiten/veilig-barbecueen/

https://www.veiligbarbecuen.be/

Overzicht nieuws

Aanverwante info