Nieuwe windturbine

25 mei 2018

Aspiravi bouwt nieuwe windturbine in Diest.
Groene stroom voor 2250 gezinnen.


Extra Windturbine langs de E314.


Aspiravi nv is gestart met de bouw van een extra windturbine gelegen langsheen de E314.

 

De windturbine staat op grondgebied van Diest. Naast de civiele werken zijn ook de funderingswerken aangevat. In de zomer kan dan de eigenlijke opbouw van de windturbine gebeuren.


Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie

 

Dat kan via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. Alle inwoners van Diest ontvangen nog een flyer met informatie om mee te participeren.

Deelbewijzen kosten €125/stuk en je kan er maximaal 24 per persoon aankopen. Dit kan heel eenvoudig via het inschrijvingsformulier op de website, waar ook het prospectus - met vermelding van alle risico's - te vinden is.
Alle info op: www.aspiravi-samen.be.

 

Coöperanten van Aspiravi Samen cvba kunnen ook aan een voordelig tarief, lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen via Aspiravi Energy. Het aanbod van Aspiravi Energy is uniek want elke klant steunt automatisch ook een sociaal doel. Per verbruikte megawattuur wordt een vast bedrag afgestaan aan een goed doel in het kader van energie- en/of kinderarmoede.
Alle info op www.aspiravi-energy.be.

Groene stroom

 

Aspiravi nv bouwde, samen met Limburg win(d)t nv, in 2011 reeds 10 windturbines lang de E314. Deze nieuwe windturbine zal bijkomend groene stroom produceren voor 2.250 gezinnen en een CO2- uitstoot van 3.599 ton per jaar vermijden. Opnieuw een belangrijke bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen, waaronder ook de lokale doelstellingen van de stad Diest in het kader van het Europees Burgemeestersconvenant. 

 

De windturbine zal groene stroom produceren equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 2.250 gezinnen. Bovendien vermijdt de windturbine een CO2-uitstoot van 3.599 ton per jaar. Dat is gelijk aan de jaarlijkse CO2-uitstoot van 1.531 wagens.


In de zomer start de opbouw


Aspiravi nv is gestart met de bouw van een nieuwe windturbine langsheen de E314 op grondgebied van Diest. Naast de civiele werken, o.a. de aanleg van toegangswegen en werkvlakken voor de kraanopstelling, zijn ook de funderingswerken opgestart. In de zomer gebeurt de eigenlijke opbouw van de windturbine. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbine voorzien voor het najaar.

 

Meer over de turbine


Aspiravi nv bouwt in Diest een windturbine van het type Senvion 3.4 M114 met een as-hoogte van 119 meter. De wieken hebben een lengte van 57 meter. De nieuwe windturbine situeert zich in het verlengde van het reeds bestaande windpark van 10 windturbines van Aspiravi langs de E314. Dit windpark werd gebouwd in 2011 en situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Halen, Diest en Bekkevoort. Het bestaande windpark van 10 windturbines produceert reeds groene stroom equivalent aan het verbruik van 14.000 gezinnen. Bovendien bouwt Aspiravi momenteel ook op grondgebied van de gemeenten Scherpenheuvel-Zichem en Bekkevoort 2 nieuwe windturbines, eveneens langs de E314.

 

 

Europese klimaatdoelstellingen

 

Vlaanderen moet tegen 2020 belangrijke Europese klimaatdoelstellingen halen. Met het windturbineproject in Diest wil Aspiravi nv hiertoe bijdragen. Dit nieuwe windenergieproject past ook binnen de lokale initiatieven die de stad Diest moet nemen naar aanleiding van de ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant.

 

De bouw van de windturbine past tot slot ook in het Klimaatbeleidsplan van de provincie Vlaams- Brabant, die tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn. De realisatie van hernieuwbare energieprojecten is één van de prioriteiten van de provincie, zowel in het Klimaatbeleidsplan 2040 (dat de doelstellingen op lange termijn bevat), als in het Klimaatactieprogramma 2016-2019 (dat de acties in de lopende beleidsperiode opsomt).

Om de doelstelling van energieneutraliteit te bereiken werden door de provincie Energiekansenkaarten opgesteld die het ruimtelijk beleid inzake windenergie in kaart brengen. De inplanting van de windturbine te Diest past volledig binnen dit ruimtelijk kader gezien de dichte aansluiting bij de lijninfrastructuur van de E314.

 

Meer over AspiraviAspiravi nv is meer dan 15 jaar actief binnen de toekomstgerichte en boeiende sector van de hernieuwbare energie. Aspiravi ontwikkelt, investeert in, realiseert en exploiteert projecten voor de productie van groene energie. Het gaat hierbij in hoofdzaak over een groene energiecentrale en windenergieprojecten in België, de Noordzee en het buitenland. Eind 2017 was de Aspiravi-groep betrokken bij het beheer van 263 windturbines. Alle installaties hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 692 MW en produceren groene stroom equivalent aan het gemiddeld jaarlijks verbruik van 588.000 gezinnen. Dankzij de hernieuwbare energieprojecten van Aspiravi wordt een jaarlijkse CO2- uitstoot van 940.000 ton vermeden (dit is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van bijna 400.000 wagens). In 2018 bouwt Aspiravi 18 nieuwe windturbines op 7 verschillende locaties in België en 42 nieuwe windturbines in zee.


www.aspiravi.beOverzicht nieuws