Wijziging verkeerssituatie

13 maart 2018

Wijziging verkeerssituatie Reppelsebaan en Wolvenstraat

In de Reppelsebaan wordt de maximumsnelheid van 50 km/uur uitgebreid van de Wevinnestraat tot de grens met de stad Scherpenheuvel - Zichem. 
Door deze invoering wordt tevens het parkeren op de Reppelsebaan toegestaan.

In de Wolvenstraat wordt het parkeerverbod ingevoerd in het gedeelte in de rijrichting Graanmarkt - Botermarkt.

De wettelijk voorziene signalisatie zal zo snel mogelijk worden aangepast. 

Overzicht nieuws