Openbaar onderzoek Wolvenstraat

19 januari 2018

Invoeren van een parkeerverbod in de Wolvenstraat in de rijrichting Graanmarkt-Botermarkt.

 

 

Er zijn reeds verschillende klachten binnengekomen inzake het wild parkeren in de Wolvenstraat

waardoor er gevaarlijke verkeersituaties ontstaan.

 

Er zijn destijds maar aan één zijde van de Wolvenstraat afgebakende parkeerplaatsen aangebracht.

Vermits aan de andere zijde geen afbakeningen zijn en bovendien geen echte voetpaden, wordt er

meermaals tot tegen de gevels geparkeerd.

De enige oplossing om alle problemen te vermijden is het aanbrengen van parkeerverbod in

de rijrichting van de Graanmarkt naar de Botermarkt.

 

Om deze wijziging rechtsgeldig te maken moet er een aanvullend reglement op het wegverkeer

worden opgemaakt.

Het college van burgemeester en schepenen nam een principiële beslissing en

stelt nu een openbaar onderzoek naar bezwaren in gedurende een termijn van dertig werkdagen.

 

Het ontwerp met de daarbij horende stukken ligt ter inzage van het publiek op de dienst mobiliteit tijdens de diensturen.

 

Het desbetreffende onderzoek naar bezwaren zal afgesloten worden op maandag 26 februari om 13.30 u.

Schriftelijke bezwaren of opmerkingen kunnen intussen bij de burgemeester worden ingediend.

Mondelinge bezwaren of opmerkingen zullen desgevallend worden ontvangen bij de sluiting van het onderzoek.

Voor het volledig besluit klikt u hier.


LEAD Technologies Inc. V1.01

 

Overzicht nieuws