Cultuurpenning en Cultuurtrofee 2017

06 december 2017

Cultuurpenning voor Lydia Mertens, Eddy Keuninckx en Hilde Draelants. Cultuurtrofee voor Guy Hommelen.

 

Op maandag 4 december had in de Sint-Joriszaal van het Diestse stadhuis de jaarlijkse algemene vergadering van de cultuurraad plaats. Na een inleidend woord van voorzitter Herman Degelin en de nodige info door Falke Lambrechts in verband met de nieuwe reglementen, werden een tweetal filmfragmenten uit de oude doos opgediept door Raoul Dirix. Ook stadsdichter Thomas Goyvaerts tekende voor een van zijn laatste optredens, terwijl Elise Verhaegen het feestjaar 2018 rond Filips-Willem al even in de verf zette.

 

De grootste aandacht van de algemene vergadering in aanwezigheid van een honderdtal afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen ging tenslotte naar de uitreiking van de jaarlijkse cultuurpenningen en de cultuurtrofee. Volgende verenigingen steunden één of meer kandidaten: VVV Diest, Neos, Davidsfonds, de Diestse Vrijzinnigen, de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief en de Breisterren. Uiteindelijk waren er zeven kandidaten van wie er vier werden weerhouden door de raad van bestuur.


Schepen Jos Uyttebroek mocht de oorkondes en de penningen, dit keer in de vorm van een ets van André Wellens, uitreiken aan Lydia Mertens, Eddy Keuninckx en Hilde Draelants. Lydia Mertens is al meer dan 40 jaar de drijvende kracht achter het kant- en textielcentrum op het Begijnhof, Eddy Keuninckx stelt zijn professionele informatica-ervaring al jaren ten dienste van een zevental plaatselijke verenigingen waarvan hij meestal zelf bestuurslid is of webmaster. Hilde Draelants is niet alleen als stadsgids verdienstelijk, maar is al tien jaar de bezielster van de Breisterren.


De cultuurtrofee was dit jaar voor Guy Hommelen die al eens wordt omschreven als het geweten van Diest wanneer het om het cultuurerfgoed uit het verleden gaat. Decennia lange inzet voor de cultuur van zijn geboortestad wordt hiermee bekroond. Als actief bestuurslid bij Arnoldus IV, bij Mondis en VSMAD en als de drijvende kracht achter de kleinschalige, maar veelvuldige tentoonstellingen in de stedelijke bibliotheek heeft hij deze officiële erkenning meer dan verdiend. Hij kreeg zijn trofee, een uniek bronzen beeldje van 'De Aak' uit de handen van kunstenaar Edwin Degelin, wiens grote beeld tot tweemaal toe door vandalen in De Demer werd geduwd, zodat het bijna onherstelbaar, zwaar beschadigd werd. De cultuurraad hoopt op die manier ook meer aandacht te vragen voor dit kunstwerk opgebouwd met balken die gevonden werden bij het droog leggen van de Demer in de binnenstad.

 

Cultuurpenning en cultuurtrofee

Overzicht nieuws