Openbaar onderzoek

18 juli 2017

Er werd een openbaar onderzoek naar bezwaren ingesteld aangaande het besluit van de gemeenteraad d.d. 19 juni 2017. 

 

Het betreft de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 28 en de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 30 uit de atlas der buurtwegen van de voormalige gemeente Schaffen.

 

Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het stadhuis, dienst patrimonium, Grote Markt 1, 3290 Diest vanaf woensdag 19 juli 2017 en dit tijdens de diensturen (maandag tot en met vrijdag: van 09.00 uur tot 12.30 uur en dinsdag: van 16.00 uur tot 19.00 uur).

 

Het onderzoek zal dertig dagen duren en in openbare vergadering worden gesloten op dinsdag 22 augustus 2017 om 17.00 uur in de Verstappenzaal van het stadhuis.

Schriftelijke bezwaren en/of opmerkingen kunnen intussen worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 te 3290 Diest.

Mondelinge bezwaren of opmerkingen zullen desgevallend worden ontvangen bij de sluiting van het onderzoek.

Overzicht nieuws