Openbaar onderzoek wijzigingen mobiliteitsplan

28 mei 2018

Openbaar onderzoek Begijnhofpoort

Het college van burgemeester en schepenen stelt een openbaar onderzoek in naar een aanvullend reglement op het wegverkeer.

Invoeren van een hoogte - en breedtebeperking van de Begijnhofpoort.

Het ontwerp met de daarbij horende stukken ligt ter inzage van het publiek op de dienst mobiliteit tijdens de diensturen.

Het onderzoek naar bezwaren zal 30 dagen durene en wordt gesloten op maandag 25 juni 2018 om 13.30 uur.

Schriftelijke bezwaren of opmerkingen kunnen intussen bij de burgemeester worden ingediend.
Mondelinge bezwaren of opmerkingen zullen desgevallen worden ontvangen bij de sluiting van het onderzoek.


Overzicht nieuws