Basisvoorwaarden om te starten

Om als zelfstandig ondernemer van start te gaan, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet bijvoorbeeld tenminste 18 jaar zijn. Daarnaast moet je een attest 'basiskennis bedrijfsbeheer' kunnen voorleggen en in sommige gevallen ook een attest beroepsbekwaamheid. 'Basiskennis bedrijfsbeheer' kan bewezen worden door ofwel gevolgde studies ofwel door praktijkervaring.

 

Beroepsbekwaamheid is vereist voor een aantal gereglementeerde beroepen, die je niet zomaar mag uitvoeren. Het gaat om activiteiten waarvoor je voldoende beroepskennis moet kunnen aantonen door een diploma of beroepspraktijk.


Als niet-Belg moet je bovendien in het bezit zijn van een beroepskaart.

 

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij een ondernemingsloket.

Contact