Documenten: OO Ruimtelijke ordening

Wil je een openbaar onderzoek inkijken, dan kan je online of telefonisch (013 31 21 21) een afspraak maken.

Opmerkingen of bezwaren kunnen tijdens de duur van het openbaar onderzoek, vermeld in de bekendmakingsbrief, ingediend worden en dit met beveiligede zending gericht aan het college van burgemeester en schepenen of tegen ontvangstbewijs af te geven aan het onthaal.

Geen documenten gevonden.