Goedkoop lenen via de Vlaamse Energielening

Maak hier een afspraak bij het woonloket voor meer informatie over de Vlaamse energielening. 

 

Het FRGE (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) werd in 2006 opgericht door de federale overheid. Het FRGE maakte energiebesparende investeringen in woningen mogelijk door het verstrekken van goedkope leningen.

 

Sinds 1 januari 2015 is energie besparen een regionale bevoegdheid en werd de FRGE-lening vervangen door de Vlaamse Energielening. De voorwaarden bleven identiek. 

 

IGO (*) verstrekt de leningen in de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. 

 

Er zijn nog andere gemeentes in Vlaams-Brabant waar je via een andere organisatie een Energielening kan afsluiten. Dit kan je nakijken op www.energiesparen.be/energielening


(*) IGO treedt op als lokale entiteit in het kader van de energielening en heeft een erkenning van kredietgever met sociaal doel. Op basis van de kredietlijn die IGO van het Vlaams Gewest ter beschikking heeft, kent IGO leningen voor energiebesparende maatregelen toe.

Investeringen die in aanmerking komen voor de energielening

De investeringen die in aanmerking komen zijn:

 • energieaudit
 • dak-*, vloer- en muurisolatie
 • een energiezuinig verwarmingssysteem, een microwarmtekrachtkoppeling of een warmtepomp
 • thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling
 • hoogrendementsbeglazing 
 • geometrische warmtepomp
 • zonneboiler
 • fotovoltaïsche zonnepanelen**

* Wanneer je dak in slechte staat is, of als het binnenregent, als de stabiliteit een probleem vormt, of als je dak is aangetast door insecten, dan kan je de Energielening ook aangaan voor de vervanging van je dak in combinatie met de plaatsing van dakisolatie. De verhouding tussen de kost van de dakisolatie moet realistisch zijn t.o.v. de kost van het dak.

** OPGELET: om te kunnen lenen voor fotovoltaïsche zonnepanelen moet je woning voldoen aan 3 voorwaarden:

 • Het dak of de zoldervloer moeten voldoende geïsoleerd zijn (met Rd-waarde minimaal 3.5 m2K/W)
 • Er mogen geen ramen met enkel glas aanwezig zijn
 • Er moet hoogrendementsverwarming aanwezig zijn

 

Klik hier voor een uitgebreide lijst met investeringen die wel of niet in aanmerking komen.

 

Kenmerken en voorwaarden

De lening bedraagt maximum € 10.000 en de terugbetalingperiode is ten hoogste vijf jaar. De rentevoet van de Energielening is 2%. Deze interestvoet is vast over de volledige looptijd van de lening, en is eveneens het jaarlijks kostenpercentage of JKP. Dit betekent dat er geen bijkomende kosten aan de lening verbonden zijn, dus geen dossierkosten noch commissielonen.

Met één of meerdere offertes moet je de investering(en) die je wil doen, bewijzen. Je kan nooit meer lenen dan het totaalbedrag van de offerte(s). De minimuminvestering die in aanmerking komt voor de lening is € 2.500. Dit geldt echter niet voor personen die tot de doelgroep behoren.  

 

Merk op: Nieuwe voorwaarden in de loop van het najaar van 2017!


De lening in combinatie met andere voordelen
De lening kan gecombineerd worden met een eventuele belastingvermindering en/of premies zoals die van de netbeheerder, de Vlaamse overheid, de gemeente en de provincie.

 

Wie kan via IGO een Vlaamse Energielening afsluiten?
Eigenaars, huurders of verhuurders van een woning gelegen in Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo of Zoutleeuw.

Als je in een andere gemeente woont, kan je niet bij IGO terecht voor het aanvragen van de Energielening. Op www.energiesparen.be/energielening kan je consulteren of er in jouw gemeente een lokale entiteit actief is. Als dat niet het geval is kan je voor verdere vragen bij jouw gemeentediensten terecht.

 

Nieuwbouw alleen voor E-peil 30 of lager
Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie kan je een Energielening afsluiten. In geval van nieuwbouw of sloop en wederopbouw kan je alleen een energielening afsluiten als je woning een E-peil van 30 of lager zal hebben. Dit moet je bewijzen met een voorafberekening van de EPB-verslaggever. Neem contact op met Johan Eyben als je hierover vragen hebt. 

 

Aannemer
Alle werken behalve dak- of zoldervloerisolatie moeten door een aannemer worden uitgevoerd.

 

Vermijd misverstanden! Informeer je bij IGO voor de werken van start gaan.

 

Persoonlijke begeleiding

Personen die persoonlijke begeleiding kunnen krijgen zijn:

 • personen die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • personen die een schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling hebben lopen en niet in staat zijn de verwarmingsfactuur te betalen
 • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen niet hoger dan €18.002,48 verhoogd met €3.332,74 per persoon ten laste
 • personen die door het OCMW begeleid worden omwille van betalingmoeilijkheden, meer bepaald voor de rekeningen van gas- en elektriciteit

Deze extra begeleiding bestaat uit:

 • het opvragen van offertes
 • vergelijken van offertes
 • een offerte selecteren
 • opvolging bij uitvoering van de werken

Wie persoonlijk begeleid wordt, leent aan 0% rente !

 

Lening aanvragen en contact

STAP 1

Neem de volgende documenten en tekst door op deze website:

Als je vragen hebt hierover, contacteer dan het woonloket (tel. 0496 25 85 29). 

STAP 2

Dien jouw leningsdossier in. Om een leningsdossier te starten hebben we volgende documenten nodig:

 • het ingevulde document kredietaanvraag
 • een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van alle kredietaanvragers
 • een kopie van de offerte(s) van de uit te voeren werken
 • een kopie van de laatste drie loonfiches (indien gepensioneerd: de meest recente pensioenfiche, indien zelfstandig: attesten van stortingen van de laatste drie maanden aan jezelf)
 • het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen van alle kredietaanvragers (dit is het document dat je van de Federale Overheidsdienst Financiën ontvangt waarin staat hoeveel belastingen je dient te betalen of terugkrijgt)
 • indien van toepassing: een kopij van de huurovereenkomst als de aanvraag betrekking heeft op een woning die je huurt of verhuurt
 • indien van toepassing: het rapport van een uitgevoerde energiescan

Stuur deze documenten per post of per mail naar: 

Johan Eyben 
medewerker Vlaamse energielening
De Vunt 17
3220 Holsbeek
johan.eyben@igo.be

Opgelet! Als jouw leningsdossier niet volledig is of als de kredietaanvraag niet volledig is ingevuld, dan zal dit de aanvraagprocedure verlengen. 

Opgelet! Indien je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel of het stelsel van algehele gemeenschap van goederen dienen beide echtgenoten samen de lening aan te gaan. Allebei de echtgenoten moeten dus de kredietaanvraag en andere nodige documenten invullen.

STAP 3

Analyse en akkoord: vanaf nu verlopen al jouw contacten via Johan Eyben. 

Johan Eyben, medewerker Vlaamse energielening
tel: 016 311 866
De Vunt 17
3220 Holsbeek

Eerst analyseert hij jouw dossier. Als hij vragen heeft neemt hij contact met je op. Vervolgens beslist hij over jouw dossier. Na een positieve beslissing wordt het akkoord gevraagd van de Vlaamse Overheid. 

Als Vlaanderen akkoord is word je gecontacteerd en wordt het resultaat meegedeeld. Er wordt dan meteen ook een eventuele afspraak voor ondertekening vastgelegd. 

 

Gelieve er rekening mee te houden dat het ongeveer een maand kan duren voordat je aanvraag is geanalyseerd.


We streven er naar om zoveel mogelijk leningen goed te keuren maar dit is niet altijd mogelijk. Gelieve er dus ook rekening mee te houden dat je aanvraag afgekeurd kan worden

STAP 4

Ondertekening van de lening: bij de ondertekening moeten alle kredietaanvragers aanwezig zijn. 

De ondertekening gebeurt in de kantoren van IGO, De Vunt 17, 3220 Holsbeek.

STAP 5

Uitbetaling van de lening: deze gebeurt op basis van een factuur of een voorschotfactuur.