Goedkoop lenen via de Vlaamse Energielening

Maak hier een afspraak bij het woonloket voor meer informatie over de Vlaamse energielening. 

 

 • Tot 15.000 euro lenen

 • Terugbetaaltijd tot 8 jaar

 • Uitbreiding voor doelgroep

 • Uitbreiding voor verenigingen

 

 

Sinds 1 januari 2015 kan je via het energiehuis in jouw gemeente de Vlaamse energielening (vroeger FRGE-lening) aanvragen. Vlaanderen wil met deze lening iedereen in staat stellen om energiebesparende werken uit te voeren. Want dat is goed voor het milieu en voor jouw portemonnee! 

 

IGO (*) verstrekt de leningen in alle gemeenten van het arrondissement Leuven:  

Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.

 

Er zijn nog andere gemeentes in Vlaams-Brabant waar je via een andere organisatie een Energielening kan afsluiten. Dit kan je nakijken op www.energiesparen.be/energielening


(*) IGO treedt op als lokale entiteit in het kader van de energielening en heeft een erkenning van kredietgever met sociaal doel. Op basis van de kredietlijn die IGO van het Vlaams Gewest ter beschikking heeft, kent IGO leningen voor energiebesparende maatregelen toe.


OPGELET: geld lenen kost ook geld!

Investeringen die in aanmerking komen voor de energielening

De investeringen die in aanmerking komen zijn:

 • dak-*, vloer- en muurisolatie
 • energiezuinig verwarmingssysteem, een microwarmtekrachtkoppeling of een warmtepomp
 • nieuwe ramen en deuren met hoogrendementsbeglazing 
 • geïsoleerde garagepoort
 • energiezuinig ventilatiesysteem
 • luchtdichting en blowerdoortest
 • zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • fotovoltaïsche zonnepanelen**

* Wanneer je dak in slechte staat is, of als het binnenregent, als de stabiliteit een probleem vormt, of als je dak is aangetast door insecten, dan kan je de Energielening ook aangaan voor de vervanging van je dak in combinatie met de plaatsing van dakisolatie. De verhouding tussen de kost van de dakisolatie moet realistisch zijn t.o.v. de kost van het dak.

** OPGELET: om te kunnen lenen voor fotovoltaïsche zonnepanelen moet je woning voldoen aan 2 voorwaarden:

 • Het dak of de zoldervloer moeten voldoende geïsoleerd zijn (met Rd-waarde minimaal 4.5 m²K/W)
 • Er mogen geen ramen met enkel glas aanwezig zijn

BELANGRIJK: zonnepanelen bieden alleen een oplossing voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik en niet voor elektrische verwarming. Elektrisch verwarmen is niet efficiënt en daardoor heel duur. Door te investeren in een ander type verwarming kan je dan ook veel meer besparen dan door zonnepanelen te plaatsen.  

 

Klik hier voor een uitgebreide lijst met investeringen die wel of niet in aanmerking komen.

 

Kenmerken en voorwaarden

Sinds 1 oktober 2017 en nog tot eind 2018 kan je maximaal € 15.000 lenen, terug te betalen op ten hoogste 8 jaar (10 jaar voor de doelgroep). De rentevoet van de energielening is 2%. Deze interestvoet is vast over de volledige looptijd van de lening en is eveneens het jaarlijks kostenpercentage of JKP. Dit betekent dat er geen bijkomende kosten aan de lening verbonden zijn, dus geen dossierkosten noch commissielonen.

 

Als je tot de sociale doelgroep voor de energielening behoort, kan je lenen aan een JKP van 0%! Voor de sociale doelgroep blijft de lening ook na 2018 beschikbaar.

 

Ook wie al een energielening heeft gehad, kan een nieuwe lening aanvragen. Wie nog een lopende lening heeft, zal deze eerst moeten terugbetalen (kosteloze vervroegde terugbetaling mogelijk) om van de nieuwe lening te kunnen profiteren. 


Het is wel mogelijk om naast het bedrag voor een nieuwe energiebesparende investering, het saldo van de eerste lening bij te lenen, uiteraard steeds met een maximum van 15.000 euro. Als je bijvoorbeeld een nieuwe garagepoort wil laten plaatsen voor 3.000 euro en het saldo van je eertse lening bedraagt nog 6.000 euro, dan kan je een nieuwe lening aangaan voor 9.000 euro.  

 

Met één of meerdere offertes moet je de investering(en) die je wil doen, bewijzen. Je kan nooit meer lenen dan het totaalbedrag van de offerte(s). De minimuminvestering die in aanmerking komt voor de lening is € 1.250. Het maximale bedrag van € 15.000 kan eventueel in verschillende schijven worden opgenomen. Zo kan je bijvoorbeeld eerst een lening afsluiten voor dakisolatie en enkele maanden later voor nieuwe ramen.  


De lening in combinatie met andere voordelen
De lening kan gecombineerd worden met eventuele premies zoals die van de netbeheerder, de Vlaamse overheid, de gemeente en de provincie.


Wie kan een energielening afsluiten en waar?
Iedereen die in Vlaanderen woont, kan de energielening afsluiten via het plaatselijke energiehuis. Enkel in Wezembeek-Oppem en Linkebeek is nog geen energiehuis actief. Inwoners van deze gemeenten kunnen met verdere vragen bij de gemeentediensten terecht.

 

Bij IGO kan je terecht voor een lening als je eigenaar, huurder of verhuurder bent van een woning gelegen in het arrondissement Leuven (met andere woorden in Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo of Zoutleeuw).

 

Als je in een andere gemeente woont, kan je op www.energiesparen.be/energielening nagaan welk energiehuis in jouw gemeente actief is. 


Nieuwbouw alleen voor E-peil 30 of lager
Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie kan je een energielening afsluiten. In geval van nieuwbouw of sloop en wederopbouw kan je alleen een energielening afsluiten als je woning na uitvoering van de investering(en) waarvoor je wil lenen een E-peil van 30 of lager zal hebben. Dit moet je bewijzen met een voorafberekening van de EPB-verslaggever. Neem contact op met Johan Eyben als je hierover vragen hebt. 

 

Aannemer
Alle werken behalve dak- of zoldervloerisolatie moeten door een aannemer worden uitgevoerd.
Als je wil lenen om zelf je dak of zoldervloer te isoleren, gelden er extra voorwaarden. Neem best vooraf contact op met Johan Eyben.

 

Vermijd misverstanden! Informeer je bij IGO voor de werken van start gaan.

 

Doelgroep

In volgende gevallen behoor je tot de sociale doelgroep van de Vlaamse energielening:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2015 van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 30.640. Je kan dit nakijken op het aanslagbiljet van de personenbelastingen van 2016. 
 • Je bent beschermd afnemer. Dat wil zeggen dat je recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit (en aardgas).
 • Alle volwassenen die wonen op het adres waar de werken worden uitgevoerd, hebben recht op een verhoogde tegemoetkomingvan het ziekenfonds.
 • Je bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en slaagt er niet in om je verwarmingsfacturen te betalen.
 • Je wordt door het OCMW begeleid omwille van betalingmoeilijkheden, meer bepaald voor de rekeningen van gas- en elektriciteit.
 • Je hebt een contract ondertekend om de woning (na de werken) te verhuren via een sociaal verhuurkantoor.

Als je tot de doelgroep behoort, kan je lenen aan een Jaarlijks KostenPercentage van 0%. Je kan de lening aanvragen met het gewone aanvraagformulier. Voeg wel extra bewijsstukken toe waaruit duidelijk blijkt dat je tot de doelgroep behoort. Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kan je terecht in het gemeentehuis en/of OCMW van jouw gemeente. De contactgegevens vind je op deze website.

 

Als je tot de doelgroep behoort, heb je ook recht op extra begeleiding op maat.

Dit kunnen we dan indien gewenst voor jou doen: 

 • Bekijken welke maatregel in jouw woning en met jouw budget de grootste energiewinst oplevert.
 • Offertes opvragen en vergelijken.
 • Adviseren welke offerte volgens ons de interessantste is (neutraal advies!).
 • De planning en uitvoering van de werken opvolgen.
 • Nakijken op welke premies je eventueel recht hebt, de premies aanvragen en de uitbetaling opvolgen. 

Wie tot de doelgroep behoort, leent aan 0% JKP!


Lening aanvragen en contact

STAP 1

Neem de volgende documenten en tekst door op deze website:

STAP 2

Dien jouw leningsdossier in. Om een leningsdossier te starten hebben we volgende documenten nodig:

 • Het ingevulde document kredietaanvraag Energielening.
 • Een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart van alle kredietaanvragers.
 • Een kopie van de offerte(s) van de uit te voeren werken.
 • Bewijsstukken van jullie inkomsten van de laatste drie maanden (loonfiches, pensioenfiches, attesten van stortingen aan jezelf als zelfstandige, bewijs van werkloosheids-, ziekte- of invaliditietsuitkering,...). Als je geen andere bewijsstukken hebt, mogen dit kopieën van rekeninguittreksels zijn.
 • Het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen van alle kredietaanvragers (dit is het document dat je van de Federale Overheidsdienst Financiën ontvangt waarin staat hoeveel belastingen je dient te betalen of terugkrijgt). We hebben het volledige aanslagbiljet nodig.
 • Als je de lening aanvraagt voor een woning die je huurt of verhuurt: een kopie van de huurovereenkomst. 
 • Als er een energiescan werd uitgevoerd in de woning: het rapport hiervan.
 • De laatste afrekening van elektriciteit en eventueel aardgas, want we bekijken graag samen met jouw je energieverbruik (in kWh of m³ niet in euro). Als je nog niet of nog maar net in de woning woont is dat helaas niet mogelijk en hoef je de afrekening niet toe te voegen. 

Stuur deze documenten per post of per mail naar:

Johan Eyben
medewerker energielening
De Vunt 17
3220 Holsbeek
energielening@igo.be

 

Opgelet! Als jouw leningsdossier niet volledg is of als de kredietaanvraag niet volledig is ingevuld, dan zal dit de aanvraagprocedure verlengen.

Opgelet! Als je getrouwd bent onder het wettelijk stelsel of het stelsel van algehele gemeenschap van goederen moet je de lening samen met je partner aanvragen. Jullie moeten dus beide de kredietaanvraag en andere nodige documenten invullen. 

STAP 3

Analyse en akkoord: vanaf nu verlopen al jouw contacten via Johan Eyben.

Johan Eyben
medewerker energielening
tel: 016 31 18 66
De Vunt 17
3220 Holsbeek

 

Eerst analyseert hij jouw dossier. Als hij vragen heeft neemt hij contact met je op. Vervolgens beslist hij over jouw dossier. Na een positieve beslissing wordt het akkoord gevraagd van de Vlaamse overheid.

 

Als Vlaanderen akkoord gaat, word je gecontacteerd en wordt het resultaat meegedeeld. Er wordt dan meteen ook een afspraak voor ondertekening vastgelegd. 

Hou er rekening mee dat het een paar weken duurt eer je aanvraag is geanalyseerd. Voor de renteloze lening moet er ook een sociaal onderzoek door het OCMW gebeuren waardoor de wachttijd voor deze dossiers 1 à 2 maanden is. 


We streven er naar om zoveel mogelijk leningen goed te keuren maar dit is niet altijd mogelijk. Hou er dus rekening mee dat je aanvraag kan afgekeurd worden

STAP 4

Ondertekening van de lening: bij de ondertekening moeten alle kredietaanvragers aanwezig zijn.

 

De ondertekening gebeurt in de kantoren van IGO, De Vunt 17, 3320 Holsbeek. Daarna heb je 6 maanden de tijd om het leningbedrag op te nemen. 

STAP 5

Uitbetaling van de lening: uitbetaling gebeurt op basis van een factuur of een voorschotfactuur.

OPGELET: facturen mogen maximaal 2 maanden oud zijn op het moment van uitbetaling!