Subsidiereglement bovenlokale, artistieke initiatieven

In december 2013 keurde de gemeenteraad van de stad Diest het nieuwe subsidiereglement voor bovenlokale, artistieke initiatieven goed.

 

Met dit reglement willen we individuen, verenigingen en organisaties motiveren om nieuwe culturele initiatieven te nemen in onze stad. Veel mooie locaties in Diest inspireren tot originele evenementen waardoor een groter publiek onze stad kan ontdekken en leren kennen.

 

Een stad dient niet altijd zelf in te staan voor deze projecten maar kan een klimaat scheppen waarin anderen dit willen doen. Met dit reglement is er een duidelijk kader waarbinnen een project gesubsidieerd en ondersteund kan worden. De belangrijkste pijlers worden reeds vermeld in de titel: het betreft artistieke en bovenlokale projecten op het grondgebied van Diest die een meerwaarde bieden. Wat we hier concreet mee bedoelen, is terug te vinden in het reglement.

 

Projecten die eerder een lokaal doelpubliek beogen en georganiseerd worden door verenigingen worden reeds gesubsidieerd via de cultuurraad, jeugdraad of sportraad. Dit gebeurt via werkingssubsidies of projectsubsidies.

 

 

 

 

 

Contact