Vrijwilligersverzekering

Wat?

Sinds 1 januari 2007 moet iedere vrijwilligersorganisatie verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid afsluiten voor haar vrijwilligers.

 

Vrijwilligers die actief zijn in een gewone feitelijke vereniging, los van een koepel, zijn persoonlijk aansprakelijk.

 

Daarom wil de provincie die vrijwilligers een specifieke gratis vrijwilligersverzekering aanbieden, zodat ook zij beschermd zijn en niet het risico lopen op te draaien voor de financiële gevolgen van hun engagement.

Terug naar boven

Voorwaarden

Alhoewel in principe elke vrijwilligersorganisatie gebruik kan maken van de gratis vrijwilligersverzekering richt het initiatief zich bij voorrang tot kleine en occasionele activiteiten van feitelijke verenigingen.

  • Vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid (vzw's en openbare besturen) en feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepel of die personeel tewerkstellen, worden door de wet reeds verplicht een eigen verzekering voor hun vrijwilligers af te sluiten
  • Vrijwilligers die actief zijn in een gewone feitelijke vereniging, los van een koepel, zonder personeel, en zo zijn er heel wat, blijven integendeel persoonlijk aansprakelijk.

 

Vandaar dat de gratis vrijwilligersverzekering in de eerste plaats bedoeld is om ook die vrijwilligers die niet door de wet beschermd zijn, dekking te bieden.

 

Lees na in het reglement of uw organisatie in aanmerking komt voor deze verzekering. Bekijk ook de brochure.

Terug naar boven

Procedure?

Een vrijwilligersorganisatie vraagt eerst haar erkenning aan bij de dienst Cultuurbeleid.

Zij maken de aanvraag met advies over aan de provincie Vlaams Brabant.

 

De Bestendige Deputatie beslist of een vrijwilligersorganisatie recht heeft op een erkenning en kent een verzekeringnummer toe. Het attest met dit vezekeringsnummer wordt verzonden naar de organisatie die de aanvraag deed.

 

Na erkenning meld de organisatie haar activiteiten bij de verzekeraar.

Let op: dit is een gratis verzekering voor de vrijwilligers. Deze verzekering dekt de deelnemers aan de activiteit niet.


Aanvraagformulieren kan u ook opvragen via de dienst cultuurbeleid.

Terug naar boven

Contact