Terrasreglement

Uitbater van een horecazaak? Je wil graag een terras plaatsen? Dat kan, maar onder bepaalde voorwaarden!

 

Voor je overgaat tot het aankopen en plaatsen van een terras dien je over een vergunning te beschikken. In het terrasreglement worden voorwaarden opgelegd m.b.t. de afmetingen en het uitzicht van je terras.

Plaats geen bestelling bij een leverancier vooraleer je weet of het terras voldoet aan de bepalingen.

 

Lees hiervoor aandachtig het terrasreglement.

 

Vragen over het terrasreglement? Contacteer de dienst Ruimtelijke Ordening (zie contactgegevens rechts van deze pagina)

 

 

Belasting op inname publiek domein - terrassen

Het innemen van het publiek domein voor de plaatsing van een terras is onderworpen aan een jaarlijkse belasting

 

De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de zone (zie terrasreglement) waarin je terras gelegen is en het aantal m² dat dit inneemt op het publieke domein.

 

Vragen over de belasting op inname publiek domein voor terrassen? Contacteer de dienst Financiën (zie contactgegevens rechts van deze pagina)

Contact