Fotocollectie

Collectievormer

Stadsarchief

 

Datering

19e-20e eeuw

 

Geschiedenis van de collectie

De fotocollectie bestaat uit foto's, tekeningen en negatieven die werden verzameld of aangemaakt door de stad of die werden geschonken door privépersonen.  De fotocollectie is ontsloten via mappen op trefwoord. Sinds 2013 werd er gestart met het invoeren van de collectie in erfgoedplus.

 

Deze items zijn te vinden op de website van erfgoedplus 

 

Bereik en inhoud

Doos 1 – Begijnhof – 11 omslagen

Begijnhof: poortgebouw

Begijnhof

Begijnhof: interieur

Begijnhof: exterieur

Begijnhof: infirmerie

Activiteiten op het Begijnhof

Begijnhof: Godshuizen

Cultureel Centrum vóór de restauratie

Begijnhofkerk

 

Doos 2 – Brouwerijen, Grote Markt, Holle Griet, Lakenhalle, Molens, Refugiehuizen – 7 omslagen

Brouwerijen

Grote Markt

Holle Griet

Lakenhalle

Molens

Refugiehuizen

Overstroming van 1988

 

Doos 3 – Begijnenbeek, Demer, Clichés, Kaarten, Watermerken – 5 omslagen

Begijnenbeek

Demer

Clichés

Kaarten

Watermerken

 

Doos 4 – Fusiegemeenten – 6 omslagen

Molenstede

Webbekom

Schaffen

Kaggevinne

Deurne

jaar van het dorp, 1978

viering SK Deurne

 

Doos 5 – Garnizoen, Heren van Diest, Nijverheid, Rederijkerskamer, Schaffen vliegveld, Burgemeester van Stilmonde – 5 omslagen

 Rederijkerskamer

oude beroepen

De burgemeester van Stilmonde

Lobelia

Nijverheid

Heren van Diest

Koninklijk bezoek 1980 (zie ook Oranjefeesten doos 15)

 

Doos 6 – Geestelijkheid, Koninklijk bezoek 1980, Kunstenaars, Personaliteiten, Vreemdelingen - 7 omslagen

Geestelijkheid

Kunstenaars

F. Vandenhove

War en Mark Macken

Henri de Coninck

P.J. de Craen

Mark Macken

War Macken

Personaliteiten

Di Martinelli

Julien van den Hove

Volksfiguren

Vreemdelingen

 

Doos 7 - Halve Maan, OCMW – Bejaardenzorg, Onderwijs, R.T.T., Station – 8 omslagen

Halve Maan

Bejaardenzorg

OCMW

R.T.T.

100 jaar Jules Bertels, 11 december 1980

Station

Onderwijs

 

Doos 8 - Kapellen en Kloosters – 14 omslagen

Gasthuis

Celzusters

Kruisheren

Cliché en beeldhouwwerk, Doksaal Allerheiligenkapel

Kapellen en Kloosters

St.-Bernardsdael

Minderbroederklooster Diest

Geboortehuis St.-Jan Berchmans

Kapel van O.L.V. van Bijstand

Oude Devotieboekjes

O.L.V. Ten Hoogen Wijngaard

Jos Philippen, Eed boven kerkban, 1971 (publicatie)

 

Doos 9 – Kerken – 4 omslagen

St.-Sulpitiuskerk

sacramentstoren

schraagstenen – waterspuwers

grafzerken

tochtportalen

gestoelte

gewelfsleutels

antependia

biechtstoelen

ledenlijsten broederschappen

lazarij

preekstoel

beelden

altaren

glasramen en aardewerk

schilderijen

koper, brons, tin, ijzer

borduurwerk, handschriften

edelsmeedwerk

 

Doos 10 – Kerken II, O.L.V. van Diest, Sint-Janskerk – 4 omslagen

O.L.V.-kerk

St.-Janskerk

O.L.V. van Diest

 

Doos 11 – Manifestaties, Fietspad IJzerenweg – 6 omslagen

50 jaar bevrijding

Landjuweel 1957

Paardenjaarmarkt 1949

Braderie

Fietspad "IJzerenweg"

Manifestatie

burgemeester feesten O. van Audenhove

kampioenenviering 1977

dierenzegening 1978

handelsbeurs

congres landmeters 1978

Diner Katzenberg – spel zonder grenzen

tentoonstelling Dietserse Kunstkring

opening Leuvensestraat

mijnwerkers

opening toeristisch seizoen

biomarkt Halve Maan

Europamars 1979

stratenloop

welsprekendheidstornooi

spel zonder grenzen 1980

karnaval

 

Doos 12 – Museum, Evenementen – 1 omslag

Museum

Evenementen

 

Doos 13 Nieuwe wijken, Opgravingen, Overstroming 1979, 1998, Ringlanen, Sluikstorten – 4 omslagen

Opgravingen

Warande, 1983

Grote Markt

Ringlanen

Weg van Diest naar Scherpenheuvel

Sluikstorten 1986

Nieuwe wijken

Valleilaan

Speelhofwijk

E. Vandeveldestraat

Mariendaalstraat

woonerf Leuvense Poort

com. Meyskenslaan

Papenbroekstraat

Overstromingen 1979, 1998

 

Doos 14 - Oude gevels, Diest vroeger en nu, Panorama - 4 omslagen

Diest vroeger en nu

het huis "de ark van Noah" in de Cabaretstraat

Leuvensestraat

E. Alenusstraat

K. Albertstraat

Begijnenstraat

de Keel

G. Gezellestraat

Hasseltsestraat

Oude gevels

Botermarkt

Ketelstraat

Allerheiligenberg

M. Thysstraat

Schaffensestraat

Koning Albertstraat

Graanmarkt – Verstappenplein

St.-Jansstraat

de Kaai

Panorama

 

Doos 15 - Oranje-Nassau, Filips Willem, Hof van Nassau, Oranjesteden, Oranjefeesten – 5 omslagen

Oranjesteden

Hof van Nassau

Filips Willem

opening graf

grafsteen en grafkelder

gravures

bodebus

schilderijen

Oranjefeesten (zie ook koninklijk bezoek doos 5)

Oranjefeesten 1965

St.-Sulpitiuskerk, Glorieux François, 1980

ontvangst in militaire bar te Schaffen, 1980

zondagnamiddag Hallezaal

boomplanting, 1980

zitting Hallezaal, 1980

Filips Willem en Oranje Nassau

 

Doos 16 - Sint-Jan Berchmans – 5 omslagen

Berchmansfeesten 1913

Berchmansfeesten 1921

Berchmansfeesten 1938

Berchmansfeesten 1949

 

Doos 17 – Stadhuis, Stadsarchief, Stadsbestuur, Beiaard, Brandweer, Muziekschool, Openbare bibliotheek, Openbare diensten, Plannen van de stad, Politie, Sporthallen, Ziekenhuis – 14 omslagen

Openbare bibliotheek

Stadsbestuur

Brandweer

Openbare diensten

-water

Beiaard

Politie

Plannen van de stad

Muziekschool

Ziekenhuis

Stadsarchief

Sporthal KTAI

Sporthal zwembad

Restauratie stadhuis, 1976, 1984

Stadhuis

 

Doos 18 – Verenigingen I – 5 omslagen

Dassenaarde

M75

Verenigingen: sport

Rode Kruis

zwemclub

judo

wielrennen

biljart, juni 1978

volleybal

hengelsport

autosport

balletschool J. Nicola

basketbal

Duivenbond Diest

tennisclub, 1977

tafeltennis

hondensport

voetbal

Toneelverenigingen

  

Doos 19 - Verenigingen II, Wallen, Warande - 13 omslagen

Verenigingen

Elckerlyk

Cultuurraad

Chorale Jogem

Menorah

gilden

11 november 1977

Rotary

Jong Economische Kamer

Arnoldus IV

Diestse kunstkring, 1977

oudstrijders

Orde van de Prince

Harmonie

vogelshow

Derde Leeftyd

vzw de Bleek

Citadel

Warande

jeugdherberg

inhuldiging, 1951

openluchttheater

dierenpark

bejaardenpaviljoen

speeltuigen Warande

de beelden van het Noordstation van Brussel

ingang Verstappenplein

bouw van de tribune

sfeerbeelden

stadion

Dag van het Park in de Warande, mei 1992

Wallen (middeleeuwen)

Wallen (20ste eeuw)

 

Doos 20 - Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Eerste Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

Familie Houlteaux in de Theysstraat verwijdert hakenkruis van gevel

Jozef Kramer, kampcommandant Bergen Belsen, gevangene in de Citadel van mei tot oktober 1945

 


 

Contact