Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad richt 4 specifieke commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.

 

Het betreft volgende commissies:

1° Algemene Werking

2° Grondgebiedzaken

3° Burger en welzijn

4° Cultuur en Vrije Tijd

 

De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

 

De zittingen van de gemeenteraadscommissies zijn openbaar.

 

De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald : 

Algemene werking:
 • Algemene werking
 • Financiën
 • Personeelsbeleid
 • ICT en communicatie
 • Archief (modern archief)
 • Bewaking deontologische code 
Grondgebiedzaken:
 • Openbare werken
 • Ruimtelijke ordening
 • Stadsontwikkeling
 • Milieu en duurzaamheid
 • Mobiliteit
 • Locale economie
 • Landbouw
 • Erediensten en gebouwen van de eredienst 
Burger en welzijn:
 • Veiligheid
 • Burgerzaken
 • Onderwijs (incl. flankerend onderwijs)
 • BKO
 • Welzijnsaangelegenheden
 • Huisvesting
 • Senioren
 • Gelijkekansenbeleid en Diversiteit
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Tewerkstelling 
Cultuur en Vrije tijd:
 • Cultuur
 • Toerisme
 • Feestelijkheden
 • Academies
 • Bibliotheek
 • Museum
 • Jeugd
 • Sport
 • Ontmoetingscentra
 • Erfgoed (incl. oud archief) 
Verenigde gemeenteraadscommissie:
 • Om de bevoegdheidsoverschrijdende dossiers te bespreken werd tevens een zgn. 'verenigde gemeenteraadscommissie' geïnstalleerd, waarvan alle raadsleden deel uitmaken.

 

Samenstelling gemeenteraadscommissie:

Elke gemeenteraadscommissie bestaat uit een aantal leden uit de gemeenteraad. Wie er in welke commissie zetelt kan je hier terug vinden.

 

Verslagen gemeenteraadscommissies

Sinds oktober 2016 maken de stad en het OCMW Diest gebruik van de toepassing ebesluitvorming. Met deze toepassing kunnen ook burgers de openbare agenda's en verslagen van de gemeenteraad, OCMW-raad en gemeenteraadscommissies raadplegen.

 

De verslagen van de gemeenteraadscommissies van voor oktober 2016 vind je hier

Contact