Personenvervoer

Bezoldigd personenvervoer

Voor het exploiteren van een taxidienst of een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) heb je een vergunning nodig. Deze vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Een vergund taxivoertuig of een voertuig dat gebruikt wordt voor een dienst voor het verhuren van voertuigen of ceremoniewagens zijn te herkennen aan de geplastificieerde kaart opgemaakt door het stadsbestuur.

 

Het 'bezoldigd personenvervoer' valt in te delen in 2 categorieën:

 

  1. Taxi
  2. Verhuur Voertuig met Bestuurder (VVB)

 

Soms gaat het om subtiele verschillen tussen een taxidienst en dienst VVB. Alles hangt af van het soort dienstverlening welke je aanbiedt.


Welke dienstverlening?

VVB


  • Je geeft een dienstverlening van minstens drie uur. Dit kan in ofwel één rit of met een combinatie van verschillende ritten.
  • De ritten moeten vooraf geregistreerd zijn op de maatschappelijke zetel van de onderneming.
  • Er moet steeds een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden. Deze moet aan boord van het voertuig zijn tijdens het uitvoeren van de dienst en moet door de klant, vóór het instappen, ondertekend worden.
  • De betaling gebeurt nooit bij het uitstappen, maar achteraf door middel van een factuur. Je moet de betalingsbewijzen bij houden.

 

TAXI

 

  • In alle andere situaties moet je over een taxivergunning en taxivoertuig (verplicht uitgerust met een taxilicht, taxameter en randapperatuur) beschikken.

 

Vergunning aanvragen

Vul hiervoor het aanvraagformulier voor een taxidienst in of dat voor een dienst verhuur voertuig met bestuurder. Opgelet, deze aanvraagformulieren zijn verschillend van opmaak, kies dus het juiste. De formulieren moeten volledig ingevuld zijn en voorzien van de gevraagde bijlagen, enkel complete aanvragen kunnen verwerkt worden.

 

Kosten

  • De vergunning en benodigde voertuigkaarten worden gratis afgeleverd.
  • Voor de exploitatie van een taxidienst is er een belasting van toepassing op het grondgebied van de stad Diest
  • Op Vlaams niveau worden VVB-voertuigen belast (250 euro/jaar/per voertuig + indexering)

 

 


Contact

Aanverwante info