Zitdagen sociale partners

Op het stadhuis

  • Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen

(pensioendienst zelfstandigen)
Vaartstraat 54 - 3000 Leuven
t. 016 31 47 11
Elke eerste woensdag van de maand van 9 tot 12 uur op het stadhuis, Grote Markt 1 (ingang via Kaai), 3290 Diest.

  

  • Rijksdienst voor Pensioenen

(pensioendienst werknemers)
Zuidertoren - 1060 Brussel

t. 1765 (gratis nummer)
e. vl.brabant@rvponp.fgov.be 

www.onprvp.fgov.be
Elke eerste woensdag van de maand van 9 tot 12 uur op het stadhuis, Grote Markt 1 (ingang via Kaai), 3290 Diest.

 

  • FOD sociale zekerheid directie-generaal personen met een handicap

(dienst tegemoetkomingen aan gehandicapten)
Kruidtuinlaan 50/1 - 1000 Brussel
t. 02 528 60 11
www.handicap.fgov.be
Elke derde woensdag van de maand van 9 tot 11 uur op het stadhuis, Grote Markt 1 (ingang via Kaai), 3290 Diest.

 

Op het OCMW

  • Vlaams Woningfonds

de Meeûssquare 26-27 - 1000 Brussel
t. 0800 16 28 87
e. info@vlaamswoningfonds.be 

www.vlaamswoningfonds.be
Iedere woensdag van 9 tot 12 uur op het OCMW, Hasseltsestraat 30, 2de verdieping, 3290 Diest.


  • Huurdersbond

Alle inwoners van Diest kunnen gratis terecht op de zitdag van de huurdersbond in Diest. 

Je dient wel op voorhand een afspraak te maken via de huurdersbond in Leuven op het nummer 016 25 05 14

 

Meer info over de zitdagen vind je op huurdersbond.be/hb/

 

  • Gratis juridisch advies OCMW

(Hasseltsestraat 30, 2e verdieping, tel. 013 35 06 29)

Elke eerste en derde dinsdag van de maand, telkens van 15 tot 16 uur.

 

Moeders Helpen Moeders

(gebouw achter het ziekenhuis, Hasseltsestraat 29)

 

11-25 januari
08-22 februari
08-22 maart
05-19 april
03-17-31 mei
14-28 juni
GESLOTEN juli
02-16-30 augustus
13-27 september
11-25 oktober
08-22 november
06-20 december

 

Van 10u-12u en van 14u-16u

Kaarten te verkrijgen na sociaal onderzoek door het OCMW.

 

Voedselbedelingen Sint-Vincentius

11 januari
08 februari

08 maart
12 april
10 mei
14 juni
12 juli
09 augustus
13 september
11 oktober
08 november
13 december

 

Van 10u-12u en van 14u-16u

Voedselpakketten uitsluitend na sociaal onderzoek door het OCMW.

 

CAW oost-brabant

Onthaal

(M. Theysstraat 7, tel. 013 33 52 47, onthaal@cawoostbrabant.be)

Telefonisch elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 18 uur. Kantoren open tussen 10 en 12 uur of op afspraak.

 

JAC Diest (nieuw adres)

(Schaffensestraat 23, tel 013 31 55 01, jac@cawoostbrabant.be) Telefonisch elke werkdag bereikbaar tussen 12 en 18 uur. Kantoren open op maandag tussen 15 en

18 uur, op woensdag tussen 12 en 15 uur of op afspraak.

 

 

 

 

 


Contact