Zitdagen sociale partners

Op het stadhuis

  • Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen

(pensioendienst zelfstandigen)
Vaartstraat 54 - 3000 Leuven
t. 016 31 47 11
Elke eerste woensdag van de maand van 9 tot 12 uur op het stadhuis, Grote Markt 1 (ingang via Kaai), 3290 Diest.

  

  • Rijksdienst voor Pensioenen

(pensioendienst werknemers)
Zuidertoren - 1060 Brussel

t. 1765 (gratis nummer)
e. vl.brabant@rvponp.fgov.be 

www.onprvp.fgov.be
Elke eerste woensdag van de maand van 9 tot 12 uur op het stadhuis, Grote Markt 1 (ingang via Kaai), 3290 Diest.

 

  • FOD sociale zekerheid directie-generaal personen met een handicap

(dienst tegemoetkomingen aan gehandicapten)
Kruidtuinlaan 50/150 - 1000 Brussel
e. emile.coppens@minsoc.fed.be 

t. 0800/987 99 
http://handicap.belgium.be
Elke derde woensdag van de maand van 10 u 30 tot 12 uur op het stadhuis, Grote Markt 1 (ingang via Kaai), 3290 Diest.

opgelet in juli en augustus zal er geen zitdag plaatsvinden. Je kan via het het online contactformulier vragen om gecontacteerd te worden door een sociaal werker van de FOD. Dit kan ook elke werkdag tussen 09 u en 12 u 30 (0800 987 99)

 

Op het OCMW

  • Vlaams Woningfonds

de Meeûssquare 26-27 - 1000 Brussel
t. 0800 16 28 87
e. info@vlaamswoningfonds.be 

www.vlaamswoningfonds.be


Iedere woensdag van 9 tot 12 uur op het OCMW, in het dienstencentrum van het OCMW. (gebouw naast het ziekenhuis)


  • Huurdersbond

Alle inwoners van Diest kunnen gratis terecht op de zitdag van de huurdersbond in Diest. 

Je dient wel op voorhand een afspraak te maken via de huurdersbond in Leuven op het nummer 016 25 05 14


Zitdagen 2018

11 - 25 januari

08 - 22 februari

08 - 22 maart

05 - 19 april

03 - 17 -31 mei

14 - 28 juni

12 - 26 juli

09 - 23 augustus

06 - 20 september

04 - 18 oktober

15 - 29 november

13 december 

 

Meer info over de zitdagen vind je op huurdersbond.be/hb/

 

  • Gratis juridisch advies OCMW

(Hasseltsestraat 30, 2e verdieping, tel. 013 35 06 29)

Elke eerste en derde dinsdag van de maand, telkens van 15 tot 16 uur.

 

Zitdagen


16 januari

06 - 20 februari

06 - 20 maart

03 - 17 april

15 mei

05 - 19 juni

/ juli

/ augustus

04 - 18 september

02 - 16 oktober

06 - 20 november

04 - 18 december

 

 

Moeders Helpen Moeders

(gebouw achter het ziekenhuis, Hasseltsestraat 29)

 

10-24 januari
07-21 februari
07-21 maart
04-18 april
02-16-30 mei
13-27 juni
GESLOTEN juli
08 -22 augustus
05 -19 september
03 -17-31 oktober
07-21 november
05-19 december

 

Van 10u-12u en van 14u-16u

Kaarten te verkrijgen na sociaal onderzoek door het OCMW tussen 09 u en 10 u in het dienstencentrum.

Contact:

Odette Claes: 013/66.37.16

 

 

Voedselbedelingen Sint-Vincentius

Voedselpakketten uitsluitend na sociaal onderzoek door het OCMW.

Openingsuren

 

Voedselbedeling van 09 u tot 13 u op de volgende data:

 

10 januari

24 januari
14 februari

28 februari

14 maart

28 maart

11 april
25 april
09 mei
23 mei
13 juni

27 juni

11 juli

25 juli
08 augustus

22 augustus
12 september

26 september
10 oktober

24 oktober
14 november

28 november
12 december

26 december

 

Contact 

Georges Liberloo 0497/81.74.95

Leo Mees 0494/35.52.51

Info: 013/66.20.11

 

CAW oost-brabant

Onthaal

(M. Theysstraat 7, tel. 013 33 52 47, onthaal@cawoostbrabant.be)

Telefonisch elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 18 uur. Kantoren open tussen 10 en 12 uur of op afspraak.

 

JAC Diest (nieuw adres)

(Schaffensestraat 23, tel 013 31 55 01, jac@cawoostbrabant.be) Telefonisch elke werkdag bereikbaar tussen 12 en 18 uur. Kantoren open op maandag tussen 15 en

18 uur, op woensdag tussen 12 en 15 uur of op afspraak.

 

 

 

 

 


Contact