Ongewenst bezoek in de natuur

Dieren en planten kunnen – voor zover we weten althans – niet ethisch of filosofisch redeneren. Zij worden gedreven door wat we 'instinct' noemen: de van nature aangeboren neiging tot zelfbehoud en tot instandhouding van hun soort. Rekening houden met andere levensvormen hoort daar niet bij. Dat is het probleem van exoten: ze gaan soms de concurrentie aan met soorten van bij ons die gelijkaardige leefomstandigheden nodig hebben.

 

Op die manier komt onze biodiversiteit in het gedrang, terwijl die broodnodig is om bijvoorbeeld fruitbomen en andere gewassen te bestuiven of een leefbare verscheidenheid aan voedsel te garanderen. Sommige exoten veroorzaken ook economische schade of kunnen medisch een probleem worden.

 

Wil je hier meer over weten, lees dan deze nuttige milieutips

Nog meer tips voor een beter milieu kan je op de website van de provincie Vlaams-Brabant terugvinden.

Contact