Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten.

 

Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt.

 

Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in de fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht, ...

Deze nieuwe regelgeving heeft als doelstelling gehoorschade te voorkomen, en is een aanvulling op de normen voor omgevingsgeluid, die eerder het beperken van geluidsoverlast voor omwonenden beogen.

 

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest, ... zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein georganiseerd worden én niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.

 

De regelgeving over geluidsnormen voor muziekactiviteiten werd ingevoerd door de Vlaamse Regering en geldt overal in Vlaanderen. Het is echter wel zo dat het college van burgemeester en schepenen geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden kan opleggen.

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid stelde een handige brochure over de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten samen waarin je alles terugvindt wat je als organisator moet weten over.