Suggesties voor studies, eindwerken, verhandelingen

Geschiedkundige onderwerpen: 

  • Stevinisme in Diest
  • herinneringen aan de Opstand: plunderingen in Diest en de impact op de identiteitsvorming van de stedelingen
  • Lodewijk Cornelis en pepton in Diest
  • bezitsstructuur en financieel beleid van de Heilig Geest tafel van Diest
  • stedelijke identiteit
  • prosopografisch onderzoek van de families in het schepencollege van Diest in het Ancien Régime

 

 Archivistische onderwerpen

  • opstellen van inventarissen van het archief van de deelgemeente Deurne en van het archief van de deelgemeente Webbekom
  • opstellen van een ordeningsplan en selectielijst van een dienst

 

Meer informatie over deze onderwerpen kun je verkrijgen bij petra.vanhoutte@diest.be

 

 

Archief zoekt vrijwilliger: 

Voor de ontsluiting van onze fotocollectie zijn we op zoek naar een of meerdere vrijwilligers. Meer informatie bij petra.vanhoutte@diest.be

Contact