Hoe begin je met een stamboom?

Genealogie voor beginners

Genealogische opzoekingen kunnen enkel door bezoekers zelf verricht worden in de leeszaal van het stadsarchief. Het personeel van de archiefdienst verricht geen genealogisch opzoekwerk voor externen, behalve wanneer het wettelijk kader dit voorschrijft.

 

Fase 1: nabije familie in het dichte verleden

Een goede start is een gesprek met je oma of opa. Vraag hen wat ze nog weten van namen, data en verhalen van lang geleden. Je zult verbaasd zijn wat er naar boven komt. Blader samen met hen door fotoalbums en stel veel vragen naar wie er op de foto's staan. Zo kan je al snel een eerste overzicht van je familie maken.
Pluis je kasten en zolders uit. Doodsprentjes, huwelijksaankondigingen en geboortekaartjes zullen je op weg zetten naar de geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata en maken de stap naar het zoeken in een archief al heel wat makkelijker.

 

Fase 2: verre familie in het lang geleden

Wanneer je je familie in kaart hebt gebracht, kan je verder gaan zoeken in de bronnen in het archief. Eerst kan je gaan zoeken in vrij recente bronnen. In de registers van de burgerlijke stand vind je gegeven over geboortes, huwelijken en overlijdens. De registers van Diest en zijn deelgemeenten (Webbekom, Deurne, Schaffen, Molenstede en Kaggevinne) worden hier bewaard. 

 

 

Deelgemeente

Geboorten

Huwelijken

Overlijdens

Diest

1797-nu

1797-nu

1797-nu

Deurne

1802-1976

1802-1976

1802-1976

Webbekom

1792-1972

1801-1972

1801-1972

Molenstede

1900-1976

1923-1976

1900-1976

Schaffen

1792-1976

1806-1976

1796-1976

Kaggevinne

1923-1976

1923-1976

1923-1976

 

 

De akten van de burgerlijke stand zijn openbaar, behalve voor de akten die niet ouder zijn dan 100 jaar. Wie gegevens nodig heeft uit de recentere akten, kan een kopie schriftelijk aanvragen bij de archivaris. Meer informatie via petra.vanhoutte@diest.be

 

Een tweede bron die gebruikt kan worden, zijn de bevolkingsregisters. In de bevolkingsregisters staat per straat en huis in de stad een opsomming van de bewoners.  Je kunt er dus niet alleen een overzicht vinden van de familie die er woonde, maar ook van inwonend personeel, familieleden enz. Voor de gegevens van de bevolkingsregisters gelden dezelfde voorwaarden als voor de registers van de burgerlijke stand. De tellingen werden op basis van telfiches gemaakt en werden gedurende een bepaalde periode (meestal 10 jaar) aangevuld. Omdat het opzoeken op adres niet efficiënt was voor de administraties, werden er alfabetische indexen in boekvorm of op fiches op gemaakt.

 

 

Deelgemeente

Beschikbare tellingen

Diest

1810

1827

1828

1833

1841

1841 dienstboden

1846-1866

1866-1880

1880-1890

1890-1900

1900-1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Burgerlijke Stand werd geïntroduceerd door de Fransen, maar ook daarvoor bestond er een gewoonte om geboortes, huwelijken en overlijdens te registreren. Deze registratie gebeurde bij de sacramenten in de Katholieke Kerk, waar sinds het concilie van Trente de verplichting bestond om de dopen, huwelijken en begrafenissen te registreren. De Diesterse parochies volgden deze verplichting vrij correct op en er zijn al van deze parochieregisters bewaard sinds 1585. De registers zijn op microfilm raadpleegbaar.

 

Daarnaast zijn er nog andere bronnen die gebruikt kunnen worden bij genealogisch onderzoek, zoals foto's, kranten, registers van de ingeschreven burgers enz.

 

Contact