Gemeentelijk administratieve sancties

Wat?

Met het systeem van gemeentelijk administratieve sancties kan de stad sneller en efficiënter optreden tegen kleine criminaliteit en openbare overlast. De stad is voor deze inbreuken niet meer afhankelijk van de werking van het parket dat deze dossiers vaak seponeerden en onbestraft lieten. Het gevoel van straffeloosheid wordt hierdoor verminderd.

 

De gemeentelijk administratieve sancties zijn van toepassing op het algemeen politiereglement  en aanvullende reglement

Soorten sancties

  • Administratieve boete van maximum € 250
  • Administratieve schorsing van een door de stad afgeleverde toestemming of vergunning
  • Administratieve intrekking van een door de stad afgeleverde toestemming of vergunning
  • Tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting

Administratieve geldboete

Het proces-verbaal van vastgestelde inbreuken op het politiereglement wordt overgemaakt aan de provinciaal sanctionerend ambtenaar. De gemeenteraad heeft hiertoe 2 ambtenaren van de provincie Vlaams-Brabant aangeduid.

 

De sanctionerend ambtenaar bepaalt het bedrag van de geldboete. Voor meerderjarigen ligt het maximumbedrag op € 250 en voor minderjarigen tussen 16 en 18 jaar op € 125.

 

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar kan beroep aangetekend worden bij de politierechtbank of de jeugdrechtbank. 

Bemiddeling

Een minderjarige die het politiereglement overtreedt, krijgt niet onmiddellijk een geldboete opgelegd, maar krijgt de kans de fout recht te zetten via bemiddeling. Bij bemiddeling treedt de overtreder in dialoog met het slachtoffer om de schade te vergoeden of de foutieve daad recht te zetten.


Reglementen

Hier vind je een overzicht van al de reglementen.

Contact

Externe links