Stad en OCMW Diest

De diensten van de stad en het OCMW zijn gegroepeerd in 4 beleidsdomeinen namelijk:

  • Leven en Welzijn: Burgerzaken, Sociale dienst, Thuisdiensten, Kinderopvang, Flankerend onderwijs, Diversiteit, Ontwikkelingssamenwerking;
  • Wonen en Ondernemen: Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Gebouwen, Milieu en groen, Ondernemen (lokale economie), Mobiliteit en Facilitair beheer;
  • Cultuur en Vrije tijd: Cultuurbeleid, Sport, Jeugd, Toerisme en Bibliotheek 
  • Interne organisatie: Communicatie en onthaal, intern beheer, beleidsondersteuning, preventie en klachten.

Contactinformatie

Stad en OCMW Diest

  • Grote Markt 1
  • 3290 Diest