Kwaliteit sportvereniging

Wat?

Het toelagereglement jeugdsport werd sinds 1 januari 2009 vervangen door 2 reglementen om de kwaliteit van de sportverenigingen en de kwaliteit van het jeugdsportbegeleiders te verhogen. Enkel sportverenigingen die erkend zijn door de stad kunnen toelagen aanvragen.

Terug naar boven

Contact