Erfgoed

Waarom beschermen?

Diest bezit talrijke waardevolle historische gebouwen, dorpskernen en straatbeelden. Zij getuigen van een rijk verleden maar maken ook onafscheidelijk deel uit van onze huidige leefomgeving.

Het agentschap Ruimte Vlaanderen (cel Onroerend Erfgoed) zorgt voor de wettelijke bescherming van het patrimonium in Vlaanderen. Een beschermingsaanvraag kan bij hen door iedereen worden ingediend.

  • Voor werken aan beschermde monumenten kan je een onderhouds- of restauratiepremie verkrijgen.
  • Voor onderhoud van niet-beschermde waardevolle gebouwen kan je subsidies bekomen.
  • Er bestaat een fiscale aftrek bij werkzaamheden aan beschermde onroerende goederen.
  • Monumentenwacht kan je ondersteunen bij het concerveren van uw eigendom.

 

In de databank van het beschermd erfgoed vindt u een actueel overzicht van voorlopig en definitief beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten en archeologische monumenten en zones.

 

Voor de beschermde gebouwen geldt de regelgeving van het monumentendecreet (wetgeving onroerend erfgoed).

 

Het VIOE beheert en ontwikkelt inventarissen van het bouwkundige erfgoed, archeologische vindplaatsen en erfgoedlandschappen. Maar ook ander erfgoed wordt geïnventariseerd, zoals orgels, wereldoorlogerfgoed, tuinen en parken... Deze inventaris bevat zowel beschermde als niet-beschermde constructies.

 

Niet-beschermde waardevolle gebouwen hadden vroeger niet meer rechten dan een gewoon gebouw. Hier kwam in 2009 verandering in. Meer informatie over de vaststelling, het besluit met de lijst en de rechtgevolgen is terug te vinden op hun website. Je kan ook de zoekfunctie relicten (o.a. gebouwen) gebruiken om na te gaan of een bepaalde locatie is opgenomen.

 

Een bescherming of opname in de inventaris sluit echter een verbouwing, verbetering of aanpassing niet uit.

 

Werken aan waardevolle constructies.

Als eigenaar of vruchtgebruiker van een beschermd monument of van een onroerend goed dat op een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten voorkomt, draagt je mee zorg voor ons kwetsbaar erfgoed. Je dient je eigendom in goede staat te houden en mag het niet ontsieren of beschadigen. Bepaalde onderhouds- en instandshoudingswerken zijn verplicht om zo ingrijpende restauratiewerkzaamheden te helpen voorkomen. Zelfs kleine werken aan waardevolle gebouwen of in beschermde stadsgezichten zijn vergunningsplichtig. Informeer je tijdig!

 

Onze stad beschikt ook over een bijkomende inventaris van waardevolle panden en constructies. Hiermee wordt bij het behandelen van een stedenbouwkundige aanvraag steeds rekening gehouden.

 

Uitgebreide info is te vinden op de websites van Onroerend Erfgoed en Monumentenwacht.

 

Een nieuw herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed

 

Vlaanderen telt meer dan 12.500 beschermde items zoals kerken, landschapsparken, kasseiwegen en grafheuvels. Het nieuwe witgele herkenningsteken is speciaal ontwikkeld om dit beschermd erfgoed meer zichtbaarheid te geven. Onder impuls van het Onroerenderfgoeddecreet is er nu één herkenningsteken in het leven geroepen voor alle soorten van beschermd onroerend erfgoed: voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en voor archeologische sites.


Ben jij eigenaar, beheerder, huurder of erfpachtnemer van een beschermd goed? Bestel dan het nieuwe herkenningsteken en vergroot de zichtbaarheid van jouw onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend


Erfgoed stuurt je het bordje kosteloos op. Meer informatie over hoe je het herkenningsteken kan aanvragen, vind je op https://www.onroerenderfgoed.be/nl/over-ons/herkenningsteken.


Heb je het nieuwe herkenningsteken al opgehangen of ben je van plan om dit te doen? Doe dan mee aan de selfie-actie van het agentschap Onroerend Erfgoed en geef jouw onroerend erfgoed een gezicht. Stuur een foto van jezelf met het bordje aan het beschermde erfgoed naar communicatie@onroerenderfgoed.be. Het agentschap stuurt een fotograaf naar de leukste inzendingen voor een fotoreportage!

 

 

 

Contact