Inname publiek domein

Voor de ingebruikname van publiek domein (o.a. van betalende parkeerplaatsen, stoep, ...) ten gevolge van bouw- of andere werken, dient een officiële aanvraag te gebeuren. Dit kan via het online formulier.

 

Omwille van het 'minder hinder-principe', wordt er ook een retributie gevraagd. De stad beoogt met deze maatregel de termijn van de ingebruikname tot een minimum te beperken. Zowel de omwonenden als de bezoekers van onze stad zullen, door de verwachte inkrimping van de ingebruikname-termijn, minder hinder ervaren

 

Privé-gebruik

Een inname naar aanleiding van een verhuis is gratis. Je dient de borden "verboden parkeren" wel officieel aan te vragen en dit tenminste 3 werkdagen op voorhand.

Ook voor een wijkfeest, een huwelijk, een begrafenis, … is de inname gratis.

 

Wil je een inname voor bijvoorbeeld het leveren van goederen dan betaal je hiervoor wel een vergoeding nl:

  • 0,25 euro/m² per dag, met een minimum van 30,00 euro per dag;
  • Wanneer parkeerplaatsen binnen de zone voor betalend parkeren onbruikbaar of onbereikbaar worden, wordt deze retributie verhoogd met 15,00 euro per dag en per parkeerplaats.
  • Wanneer de inname uitsluitend het voorbehouden van parkeerplaatsen in de zone voor betalend parkeren betreft, wordt de retributie vastgesteld op 15,00 euro per dag per parkeerplaats of gedeelten hiervan.

Meer hierover vind je in het reglement 'private ingebruikname van het openbaar domein'

 

Een inname naar aanleiding van werken e.a.

Voor de inname van het openbaar domein door containers, werfafsluitingen, werfwagens, stellingen, kranen, machines, losplaatsen voor bouwmaterialen,… betaal je:

 

Inname parkeerplaatsen in betalende of niet-betalende zone

  • Niet-betalende zone: € 0,50 per m² en per kalenderdag vanaf de 1ste dag met een minimum van € 10 per dossier
  • Betalende zone: de belasting bedraagt voor zowel de ingenomen als onbruikbare parkeerplaatsen € 0,50 per m² en per kalenderdag vanaf de 1ste dag van de inname, vermeerderd met € 10 per parkeerplaats of deel van een parkeerplaats per halve dag of € 20 per parkeerplaats of deel van een parkeerplaats voor een hele dag.
  • Voor een ingebruikname van maximum 4 parkeerplaatsen of 40 m² en beperkt tot maximum 2 dagen, maximum 25,00 euro per dag.

 

Afsluiten van een straat

Voor het afsluiten van een straat zal er zoveel mogelijk gezocht worden naar alternatieven. Indien er toch geen andere optie is, zal er aan deze dienstverlening een prijskaartje vasthangen van €250 voor de 1ste dag en €50 per bijkomende dag. Het afsluiten van een straat dient 14 dagen op voorhand te worden aangevraagd. De beslissing over het al dan niet afsluiten van een straat gebeurt -op basis van de adviezen van politie en de betrokken diensten- door het college van burgemeester en schepenen.

 

Meer informatie hierover vind je in het reglement 'inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- of andere werken'

Contact