banner

Milieuvergunning

Voor wie?

Zowel particulieren als bedrijven kunnen meldings- of vergunningsplichtig zijn binnen het kader van de milieuwetgeving.

 

Naargelang van de veronderstelde hinder zijn de activiteiten in klasse 1, 2 of 3 ingedeeld.

  • Klasse 1: meest hinderlijke of risicovolle activiteit, milieuvergunning vereist
  • Klasse 2: minder hinderlijke of risicovolle activiteit, milieuvergunning vereist
  • Klasse 3: minst hinderlijke of risicovolle activiteit, enkel meldingsplicht

 

Vlarem

De reglementering over de vergunningsplicht staat in het Vlaams Reglement voor Milieuvergunningen, afgekort Vlarem I.

De voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen, vind je terug in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende Algemene en Sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, afgekort Vlarem II.

 

AO, het Agentschap voor Ondernemen biedt bedrijven een kosteloze begeleiding aan o.a. op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening. Neem zeker de handleiding voor een milieuvergunningsaanvraag eens door.

 

Milieuvergunningenwegwijzer

De Milieuvergunningenwegwijzer leidt je door de wetgeving over de milieuvergunning (Vlarem) en waar je rekening mee moet houden bij het realiseren van je ondernemingsplannen.

 

Nuttige informatie