Circussen

Aanvraag standplaats circus

Het aanvragen van een standplaats voor het opzetten van een circus verloopt altijd via een goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen. Het maakt geen verschil of het circus op openbaar domein of privéterrein komt te staan, er is altijd een toelating nodig!

 

Je dient hiervoor het aanvraagformulier in te vullen en voorzien van bijlages terug te sturen. Indien het circus op privéterrein wordt opgesteld dient er geen retributie of waarborg betaald te worden aan de Stad Diest, dat is enkel van toepassing bij openbaar domein.

 

Er worden maximaal 4 circussen per jaar toegelaten (interval van 3 maanden tussen elk circus), dit om de continuïteit in de sector te waarborgen.

 

Welke standplaats?

De stad Diest beschikt niet over een openbaar domein voor de opbouw van een circus.
Stromend water of een elektriciteitsaansluiting kan ook niet beschikbaar gesteld worden.

 

Als organisator kan u ook steeds een overeenkomst sluiten met de eigenaar van privéterrein om daar een circus op te stellen.

Let op: ook op privégrond hebt u toelating van het stadsbestuur nodig!

 

Voorwaarden?

Elke aanvraag wordt onderworpen aan een onderzoek: zowel de formaliteiten als de reputatie van het circus worden nader bekeken.

 

Het gebruik van dieren is beperkt tot deze opgenomen in lijst A van het 'K.B. 02/09/2005 ter waarborging van het welzijn van dieren die tot vermaak van het publiek worden getoond in circussen of rondreizende tentoonstellingen.' Bijlage VI.

 

Dieren aanwezig op de lijst B van bovenstaand K.B. of overige diersoorten zijn niet toegelaten op het grondgebied van de stad Diest.

 

Reglement

 

Er wordt een retributie geheven op de inname van het publiek domein door circussen en niet-permanente amusementsbedrijven.

Contact