Wilsverklaring inzake euthanasie

Wat?

Een verklaring tot euthanasie is een uitdrukkelijk verzoek tot levensbeëindiging wanneer je niet meer wilsbekwaam bent. De verklaring geldt echter alleen als je in een onomkeerbare coma terechtkomt. Je kan ze best laten registreren bij de dienst Burgerzaken, maar dit is niet verplicht. De wilsverklaring is 5 jaar geldig.

Terug naar boven

Voorwaarden

Om een wilsverklaring inzake euthanasie op te stellen en te laten registreren, moet je:

  • Handelingsbekwaam zijn
  • 16 jaar zijn
  • Een rijksregisternummer hebben

Terug naar boven

Procedure?

Je kan de wilsverklaring inzake euthanasie hier blanco downloaden. Neem zeker eerst de handleiding voor euthanasieverklaring en de brochure rond de wilsverklaring door. Dit zal je helpen de verklaring correct in te vullen.

 

Om de wilsverklaring te laten registreren kom je na afspraak langs bij de dienst Burgerzaken. Maak hier een afspraak.

 

De beambte kijkt na of alles is ingevuld en ondertekend, en noteert je contactgegevens.

 

Na een telefoon van onze diensten kan je de bevestiging van de registratie terug komen ophalen. Je krijgt dan ook nog een kopie van de ingevulde wilsverklaring mee. Maak hier een afspraak.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Identiteitskaart

 

De ingevulde en ondertekende wilsverklaring inzake euthanasie

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

Terug naar boven

Regelgeving

Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie

 

Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken

 

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld

Terug naar boven

Contact

Formulieren en documenten