Laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling

Wat?

Je kunt laten registreren:

  • Op welke manier jouw lichaam na je overlijden moet worden teraardebesteld (bijvoorbeeld crematie -asverspreiding, columbarium, urneveld, thuisbewaring- of begraving)
  • De plaats van begraving, bijzetting of uitstrooiing (welke gemeente/stad)
  • Welke uitvaartplechtigheid je wenst te hebben (bijvoorbeeld katholieke uitvaart)
  • Het bestaan van een uitvaartcontract (nieuw!)

Nieuw:  Het laten opnemen van een uitvaartcontract in de laatste wilsbeschikking. Een uitvaartcontract is een contract tussen een privepersoon en een notaris, begrafenisondernemer of verzekeringsmaatschappij. Hier kan je dieper ingaan op hoe je je uitvaartplechtigheid wenst, waarmee je uitvaart moet betaald worden,...

 

Informeer je zeker eerst bij de gemeente/stad waar je wenst begraven/bijgezet/uitgestrooid te worden. Iedere gemeente/stad heeft namelijk een eigen reglement op de begraafplaatsen. Dit kan inhouden dat je in een andere gemeente/stad misschien niet onder dezelfde voorwaarden kan worden begraven/bijgezet/uitgestrooid als inwoners.

 

Bij je overlijden zal de begrafenisondernemer je laatste wilsverklaring opvragen bij de dienst burgerlijke stand van je laatste woonplaats. Je wensen in deze wilsverklaring moeten dan worden opgevolgd.

Terug naar boven

Voorwaarden

Om een wilsverklaring inzake de wijze van teraardebestelling te tekenen, moet je minstens 16 jaar zijn.

Terug naar boven

Procedure?

Het attest van de laatste wilsverklaring onderteken je bij de dienst burgerlijke stand. Het wordt meteen geregistreerd. Maak hier een afspraak.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Identiteitskaart

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

Terug naar boven

Uitzonderingen

Ouders kunnen in de plaats van hun kind een wilsverklaring ondertekenen wanneer het kind jonger is dan 16 jaar.

Terug naar boven

Contact