Verklaring wettelijke samenwoonst

Wat?

Wie als koppel wettelijk wil samenwonen, kan hiervoor een verklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke verblijfplaats.

Terug naar boven

Voorwaarden

  • Meerderjarig zijn
  • Handelingsbekwaam zijn
  • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap
  • Ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Terug naar boven

Procedure?

Je komt beiden langs na afspraak bij de dienst Burgerzaken met jullie identiteitskaarten. Maak hier een afspraak. De verklaring wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk opgemaakt en ondertekend.

 

Opgelet, bij een wettelijke samenwoonst tussen Belgen en niet-Belgen moeten eerst de nodige documenten worden voorgelegd. Daarna worden er pas stappen ondernomen om de verklaring te registreren.

 

Als er een einde komt aan de samenwoonst, moet ook de verklaring beëindigd worden. Dit gebeurt dus niet automatisch bij adreswijziging. De beëindiging gebeurt met onderlinge toestemming of eenzijdige ontbinding via deurwaardersexploot. De kosten van de deurwaarder vallen ten laste van diegene die de samenwoonst opzegt.

 

De wettelijke samenwoonst wordt automatisch beëindigd bij:

  • Huwelijk van één van de partners
  • Overlijden van één van de partners

Terug naar boven

Wat meebrengen?

Beide identiteitskaarten.

 

Niet-Belgen dienen een bewijs van ongehuwde staat met de nodige legalisatie en vertaling mee te brengen en een attest dat je volgens jouw nationaliteit een verklaring van wettelijke samenwoonst mag afleggen.

Terug naar boven

Bedrag

Gratis

Terug naar boven

Contact