Afwijkingen wekelijkse rustdag

De wekelijkse rustdag

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan een wekelijkse rustdag.

 

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Op deze dag is de toegang van de consument tot de vestigingseenheid verboden, evenals de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument. Thuisleveringen zijn eveneens verboden.

De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven.

 

Een handelaar kan een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen.

In dat geval moet hij op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur vermelden.

 

De wet op de openingsuren voorziet in afwijkingen en specifieke bepalingen per sector, lees er op de website van de FOD Economie alles over.

 

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag (zgn. 'zondagsopeningen' of 'winkelzondagen')

De wet voorziet in 15 toegestane afwijkingen per jaar in het kader van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden, geldig voor het ganse grondgebied of een deel ervan. In geen geval kunnen er individuele afwijkingen worden toegestaan. De lijst met toegestane afwijkingen kan u onderaan deze pagina downloaden.

 

De Adviesraad Centrummanagement bepaalt deze afwijkingen op één van haar maandelijkse vergaderingen in het najaar. Dit wordt in de agenda vermeld, zodat iedere handelaar hier mee kan over komen beslissen.

 

Erkenning toeristisch centrum

 

In 2014 werd een deel van de stad Diest erkend als 'toeristisch centrum' en dat heeft rechtstreeks gevolgen op de afwijkingen m.b.t. de wekelijkse rustdag.

Handelszaken gelegen binnen de erkende zone van het toeristisch centrum zijn in principe vrij om te openen wanneer en hoelang ze dit willen, zolang de zelfstandige voor eigen rekening werkt. Indien personeel tewerk gesteld, dan kan u zich hier best over bevragen bij het sociaal bureau.

 

 

Het K.B. over de erkenning van Diest kan u op deze pagina lezen, met vermelding van de afgebakende zone.

 

 

Bekijk hier de toegestane afwijkingen voor 2018.

 

 

 

Contact