Wachtdienst

Apothekers en dokters spreken onderling een beurtregeling af om, buiten hun normale werkuren, de patiënt toch te kunnen helpen.

 

Huisartsen

Voor de wachtdiensten van de huisartsen kan je permanent terecht op het volgende telefoonnummer 0903 36 145

 

Apothekers

Voor de wachtdienst van apothekers kan je 24 op 24 uur terecht bij het centraal nummer 0903 99 000. Je tikt je postcode in en je verneemt welke apotheker van wacht is. Je kan ook een kijkje nemen op de website: apotheek.be

 

Tandartsen

Sedert 1 januari 2010 kunnen patiënten in Vlaanderen op één oproepnummer van de wachtdienst Algemeen Tandarts terecht voor dringende gevallen. Handig als je bij hevige tandpijn vlot de dichtstbijzijnde tandarts van wacht wil bereiken. Het betalend nummer 0903 39969 is in heel Vlaanderen bereikbaar tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9 en 18 uur. De wachtdienst levert uitsluitend noodbehandeling en is niet gratis. Als behandeld patiënt krijg je steeds een verslag van de behandeling mee voor je huistandarts.

 

Zelfstandige verpleegkundigen

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandig Verpleegkundigen beschikt over een databank zelfstandige verpleegkundigen. Je kan deze databank on line raadplegen via www.verplegingthuis.be. Je kan ook telefonisch contact opnemen met de beroepsvereniging via 070 22 26 78, 7 dagen op 7 telkens van 8 tot 22 u.

 

AZ Diest

Voor dringende verzorging al dan niet gevolgd door een opname in het ziekenhuis, kun je uiteraard dag en nacht terecht op de spoedgevallendienst van het Algemeen Ziekenhuis Diest, Statiestraat 65, 3290 Diest

t. 013 35 40 05