banner

Premie kleine landschapselementen

Wat?

Stad Diest geeft een subsidie voor de aanplanting en het onderhoud van kleine landschapselementen en voor de aanleg en het onderhoud van poelen

 

Kleine Landschapselementen (KLE's):

knotbomenrijen, houtwallen, houtkanten, hagen en struwelen (inheemse en streekeigen soorten)

 

Poelen:

stilstaande zoetwaterplas waarbij watervoorziening verzekerd wordt door grondwater, kwelwater, bronwater, hellingswater, slootwater of hemelwater

 

Terug naar boven

Procedure?

Zie hoofdstuk 3 van het subsidiereglement.

Terug naar boven