Premie kleine landschapselementen

Wat?

Stad Diest geeft een subsidie voor de aanplanting en het onderhoud van kleine landschapselementen en voor de aanleg en het onderhoud van poelen

 

Kleine Landschapselementen (KLE's):

knotbomenrijen, houtwallen, houtkanten, hagen en struwelen (inheemse en streekeigen soorten)

 

Poelen:

stilstaande zoetwaterplas waarbij watervoorziening verzekerd wordt door grondwater, kwelwater, bronwater, hellingswater, slootwater of hemelwater

 

Terug naar boven

Procedure?

Zie hoofdstuk 3 van het subsidiereglement.

Terug naar boven

Contact

Formulieren en documenten