Premie groendak

Wat?

Groendaken zijn bijzonder nuttig in vele opzichten:

 • ze verlengen de levensduur van de dakbedekking
 • ze beperken de afvloei van regenwater
 • ze zorgen voor extra geluids- en temperatuursisolatie
 • ze houden vervuiling door stofdeeltjes vast

Er zijn verschillende soorten groendaken:

Intensieve groendaken

Een intensief groendak is eerder een soort daktuin, soms kan men dit vrij letterlijk nemen. Indien voldoende substraat wordt aangebracht, is het zelfs mogelijk om bomen aan te planten op een groendak.

Extensieve groendaken

Extensieve groendaken zijn te vergelijken met begroeiing op rotsen. Ze vergen geen of weinig onderhoud omdat deze begroeiing zich beperkt tot mossen, vetplanten en kruiden.

Terug naar boven

Voorwaarden

 • Het groendak is gelegen in Diest
 • Enkel particulieren kunnen de premie aanvragen voor een gebouw dat dient voor privégebruik
 • Het groendak dient voor minstens 10 jaar in goede staat te worden gehouden
 • De subsidie is van toepassing op groendaken met een factuurdatum vanaf 1 januari 2015

Een volledig overzicht van alle voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement.

Terug naar boven

Procedure?

Dien voor 31 december 2019 een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij de milieudienst.

Terug naar boven

Wat meebrengen?

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • plan met aanduiding van de situering van het groendak
 • technische informatie (opbouw) over het gekozen groendaksysteem
 • factu(u)r(en) betreffende de aanleg van het groendak, met duidelijke vermelding van naam en adres, datum en totale kostprijs

Terug naar boven

Bedrag

De premie bedraagt € 31 euro/m² met een maximum van € 400.

Terug naar boven