Rommelmarkt

Wat is een rommelmarkt of ander soortgelijk evenement? (garageverkoop, tweedehandsbeurs, retrobeurs,...)

Deze evenementen verenigen vaak particuliere en professionele verkopers:

  • ze laten particulieren toe om hun goederen te verkopen die ze niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd hebben met de bedoeling ze te verkopen;
  • het aantal deelnames van particulieren aan rommelmarkten wordt niet beperkt maar deze moeten wel occasioneel blijven. Buiten dit kader wordt de particulier handelaar, eventueel in bijberoep, en dient hij alle verplichtingen eigen aan het statuut na te komen;
  • deze verkopen moeten georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente;
  • de professionelen dienen over een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten te beschikken.

De evenementen die open staan voor particulieren kunnen ook het kader van een rommelmarkt overstijgen en betrekking hebben op verschillende producten.

 

Wat mag ik verkopen?

De wet laat de particulier toe zijn goederen te verkopen voor zover deze verkoop niet het kader van een normaal beheer van een privé-patrimonium overstijgt. Concreet mag een particulier de goederen verkopen die hem toebehoren en die hij niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd heeft met de bedoeling ze te verkopen.

Met andere woorden, hij mag occasioneel zijn zolder leegmaken en verkopen wat hij teveel heeft.


Hij moet geen leurkaart hebben zolang hij binnen dit kader blijft. Als hij echter daarbuiten treedt, zal hij zich moeten richten naar de verplichtingen van een handelaar en het statuut van zelfstandige aannemen, eventueel in bijberoep.

 

Hoe kan ik een rommelmarkt, garageverkoop, tweedehandsbeurs, retrobeurs,... organiseren?

Je richt hiervoor een aanvraag aan het stadsbestuur: elke activiteit (indoor/outdoor, op privé en/of openbaar domein) dient toegelaten te zijn door het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag moet ten minste 6 weken op voorhand ingediend zijn.

 

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit terug aan de verantwoordelijke dienst. We verwachten dat je als organisator het formulier zo gedetailleerd mogelijk invult, bij twijfel of vragen kan je steeds de betrokken dienst contacteren.

 

Een volledig ingevuld aanvraagformulier zal ervoor zorgen dat je aanvraag vlot in behandeling genomen kan worden

 

Rommelmarkten Diest

De Stad Diest organiseert zelf geen rommelmarkten of dergelijke.

Alle activiteiten op het grondgebied zijn organisaties van particulieren of verenigingen.

Wil je weten wat er te doen is? Kijk dan op de gespecialiseerde rommelmarktsites of op de kalender van Uit in Vlaanderen.

 

Voeg zelf je activiteit toe aan de kalender van Uit in Vlaanderen, helemaal gratis!

Contact