Markthandelaar worden

Wat is een ambulante activiteit?

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt. Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent. Ze dekt niet enkel de verkoop van producten maar ook deze van diensten.

 

Wil je een ambulante activiteit uitoefenen, huis-aan-huisverkoop, op de openbare weg, op openbare of private markten?

Oefen je een kermisactiviteit uit in het kader van de uitbating van kermisattracties of inrichtingen van kermisgastronomie?

Dan dien je voorafgaandelijk te beschikken over een vergunning voor ambulante of kermisactiviteiten.

 

Ambulant handelaar = marktkramer of kermisuitbater

 

Specifieke voorwaarden om ambulante activiteiten uit te oefenen?

Ja, een machtiging of specifieke voorwaarden kunnen van de verkoper vereist worden afhankelijk van zijn statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

 

Voorwaarden:

  • een machtiging is vereist tot het uitoefenen van ambulante activiteiten;
  • is enkel op bepaalde plaatsen toegelaten en soms is een bijkomende machtiging vereist in functie van de plaats (bijvoorbeeld, de toelating van de gemeente voor de verkoop op de gemeentelijke markten en het openbaar domein);
  • kan onderworpen zijn aan beperkingen inzake tijd (voornamelijk ten huize van de consument);
  • niet alle producten en diensten mogen ambulant verkocht worden.


Hoe een machtiging bekomen?

Uiteraard dien je ingeschreven te staan als zelfstandige (in bijberoep) in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO).

Het aanvragen van een machtiging ambulante activiteiten kan je bij een erkend ondernemingsloket naar keuze, zij zullen je op weg helpen en tegen betaling van de kosten aan de juiste documenten helpen.

Afhankelijk van het type machtiging kost dit 100 of 150 euro. Indien je samenwerkt met een boekhouder kan deze de nodige documenten voor je regelen, vraag dit na.

 

Sinds 1 april 2013 worden machtigingen ambulante handel uitgereikt in bankkaartformaat, de zogenaamde 'beveiligde machtiging ambulante handel' vervangt alle bestaande papieren machtigingen of de oude leurkaart. Uitsluitend de nieuwe machtigingen zijn nog geldig om toegelaten te worden op openbare markten of andere activiteiten!

 

 

Andere vormen ambulante handel

Verkopen met commercieel doel:

 

Verkopen in het kader van manifestaties ter bevordering van de plaatselijke handel of van het leven in de gemeente

De handels-, ambachts-, of landbouwbeurzen en tentoonstellingen

De verkoop door een handelaar vanuit een kraam voor zijn winkel

De verkoop door een handelaar in de vestiging van een andere handelaar

De verkoop in het kader van een promotie door een handelaar, een ambachtsman, een landbouwer, een producent, enz., buiten zijn vestiging

De verkoop ten huize van de consument op diens uitdrukkelijk verzoek

De "homeparty"

De rechtstreekse verkoop van producten door land- of tuinbouwers, kwekers op de plaats van productie

 

 

Verkopen zonder commercieel doel:

 

De rommelmarkten en andere soortgelijke manifestaties

De verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ter verdediging van de natuur, de dierenwereld of ter bevordering van de ambachten of streekproducten

 

Wetgeving

Meer informatie over de machtiging via de website van de Vlaamse Overheid. (sinds 1 juli 2014 een Vlaamse bevoegdheid)

 

De FOD Economie is ook uitgever van een heel interessante en leesvriendelijke brochure over ambulante activiteiten.

Contact