Mobiel verkeerspark

Wat?

 

Wanneer kinderen zich in het verkeer begeven, is het belangrijk dat zij beschikken over de nodige kennis en vaardigheden.

 

Kennis:

  • Verkeersregels
  • Verkeersborden

 

Vaardigheden:

  • Fietsvaardigheid
  • Het toepassen van regels in het echte verkeer

 

Om kinderen de kans te geven deze kennis en vaardigheden te leren en te oefenen in een veilige omgeving kunnen scholen gebruik maken van het mobiel verkeerspark. Met dit park worden op de speelplaats echte verkeerssituaties gecreëerd.

 

Om de nodige fietsvaardigheden te oefenen kan gebruikt gemaakt worden van het fietsbehendigheidsparcours.

Terug naar boven

Voorwaarden

  • Het park wordt enkel uitgeleend onder begeleiding van de preventiedienst
  • Er wordt verondersteld dat de gebruikers van het park de nodige basiskennis van de verkeersborden hebben. Overzicht gebruikte verkeersborden  
  • Er dient een open, vlakke ruimte voorzien te worden van minimum 14 op 20 meter. Deze ruimte moet te bereiken zijn met de wagen om het park af te zetten.
  • Het park kan best 3 maanden op voorhand aangevraagd worden. Dit om zeker te zijn dat de gewenste datum beschikbaar is.
  • Het mobiel verkeerspark is enkel uit lenen op het grondgebied van Diest.

Terug naar boven

Procedure?

Had je graag gebruik gemaakt van het mobiel verkeerspark? Vraag dit dan aan bij de preventiedienst. Dit kan telefonisch, via mail of via het online aanvraagformulier.

 

 

Terug naar boven

Contact

Formulieren en documenten