Liesbeth Van Rompaey

 

fotoAlgemeen directeur Stad en OCMW

Grote Markt 1, 3290 Diest

 

e. liesbeth.vanrompaey@diest.be

Waarnemend algemeen directeur
Hilde De Wilde


Hilde.De.Wilde@diest.be

Bevoegdheden

De algemeen directeur vormt de brug tussen het politieke en het ambtelijke apparaat van het bestuur. Het is haar taak om de dossiers van de gemeenteraad, OCMW-raad, het vast bureau en het college van burgemeester en schepenen voor te bereiden. Zij volgt ook de vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad en het college van burgemeester en schepenen en maakt er de notulen van op. Zij zorgt er ook voor dat de besluiten worden uitgevoerd. Daarnaast leidt en coördineert de algemeen directeur de gemeentelijke diensten en is zij hoofd van het personeel. Zij is de schakel tussen de administratie en het bestuur.

Zitdagen

Na telefonische afspraak via het nummer 013 35 32 12

 

Contact

Aanverwante info