Diest werkt aan de toekomst

Een tijdje geleden stelden we 'Diest, mijn stad, 2018' aan je voor. Daarmee gaven we het startschot voor heel wat ambitieuze projecten en nieuwe investeringen in de nabije en verre toekomst. Sommige maatregelen werden intussen al realiteit, andere projecten zijn volop aan de gang en nog andere plannen zitten nog maar net in de ontwerpfase. Als bestuur kiezen we ervoor om te blijven investeren. De dynamiek die in onze stad aanwezig is, moet blijven bestaan. Dit maakt onze stad immers aantrekkelijk voor inwoners, bezoekers en investeerders.

 

Het nieuw verkozen stadsbestuur ging op 1 januari 2013 vol goede moed en met daadkrachtige inzet aan de slag. De eerste grote uitdaging? In deze financieel moeilijke tijden een sterk meerjarenplan opstellen voor de volgende zes jaren (2014-2019), met duidelijke prioriteiten en accenten. Daarbij stelden we onszelf op een kritische manier heel wat essentiële vragen. Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dit realiseren? Hoe zit het met het kostenplaatje? En wat stellen we best nog even uit omdat het budgettair helaas niet haalbaar is?

 

Dit meerjarenplan kwam tot stand in open dialoog met alle betrokkenen: het bestuur, de medewerkers en de adviesraden. Samen stellen we ons evenwichtige beleid voortdurend bij, steeds met oog voor de duurzame toekomst van Diest. Lees meer over het afgelegde traject.

 

In wat volgt, kom je te weten wat onze belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren zijn. We hebben voor onze stad immers heel wat in petto! Hopelijk ben je even gedreven en fier als ons, om er samen voor te zorgen dat de Diestse toekomst nóg beter wordt. In al zijn facetten, voor jong en oud…

 

Meer weten ?

Lees hier het volledige strategische meerjarenplan 2014 - 2019.

Hier vind je alle financiële documenten over het budget en het meerjarenplan 2014 - 2019