Klappijstraat, Merelstraat, Rodestraat, Terhoevenstraat, Vennestraat

Wie?

Aannemer Adams NV verzorgt de volledige wegenis en rioleringswerken van de straat. 

 

Klik hier voor hun website

 

Korte info 


NV Adams is een aannemer gespecialiseerd in grond-, wegenis-, en rioleringswerken.
Het familiebedrijf is in het bezit van een VCA** certificaat en is actief in Vlaanderen.
Het bedrijf werd opgericht in 1962.
Inmiddels wordt de firma bestuurd door de 3de generatie en kan voortgaan op een ruime ervaring.

Adams NV staat voor een continue verbetering van de af te leveren werken met betrekking tot kwaliteit. Wij staan garant om de opdrachten te realiseren binnen de afgesproken termijn, conform de eisen en criteria van onze klanten.

 

 

Aquafin


Klik hier voor hun website 

 

 

Stad Diest

 

Klik hier voor hun gegevens

 


Wat?

 

Riolerings- en wegenwerken.

Er komt een leiding voor het afvalwater en een andere voor het regenwater. Waar mogelijk wordt voor het transport van het regenwater gebruik gemaakt van de bestaande grachten. Het afvalwater kan hiermee afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest (Fabrieksstraat). Het afvalwater van meer dan 180 inwoners kan dan worden verzameld en gezuiverd.  Het gezuiverde water komt nadien terecht in de Demer.

 

De stad Diest maakt van deze werken gebruik om te investeren in verkeersveiligheid. Zo komen er fietspaden langs beide zijden van de Klappijstraat zodat er een veilige verbinding ontstaat tussen de diverse fietsknooppunten.  Er komen ook verhoogde kruispunten en een aantal wegversmallingen.


 

Voorafgaandelijk aan de werken door de aannemer van de wegenis-en rioleringswerken, zullen de nutsmaatschappijen ook hun leidingen vernieuwen en het netwerk ondergronds brengen. De Stad Diest zal aansluitend ook de straatverlichting volledig vernieuwen.


Waar?

 

In de Klappijstraat, Vennestraat, Merelstraat, Rodestraat en Terhoevenstraat.


Wanneer?

Het project werd opgedeeld in 5 fasen. Bij de planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven.

Nutsmaatschappijen starten gefaseerd op maandag 9 april.
De aannemer start na het bouwverlof 2018.

 

De wegeniswerken starten op maandag 30 juli 2018 en zullen in totaal ongeveer een jaar duren. 

  

 • Fase 1 - Klappijstraat (vanaf kruispunt Vennestraat tot huisnummer 107)
  Start: 07 augustus 2018
  Einde: 31 oktober 2018
    
 • Fase 2 - Klappijstraat (vanaf huisnummer 107 tot en met kruispunt Rodestraat)
  Start: 31 oktober 2018
  Einde: 31 december 2018
   
 • Fase 3 - Rodestraat (vanaf kruispunt Klappijstraat tot Hof Te Rhode)
  Start: 01 januari 2019
  Einde: 31 maart 2019

 

 • Fase 4 - Rodestraat (vanaf Hof Te Rhode tot kruispunt Rodestraat)
  Start: 31 maart 2019
  Einde: 31 mei 2019

 

 • Fase 5 - Merelstraat (vanaf Rodestraat tot Terhoevenstraat) en Terhoevenstraat
  Start: 31 mei 2019
  Einde: 05 juli 2019


Meer info

De omwonenden werden ingelicht tijdens een infoavond op 22 maart 2018.
Zowel de nutsmaatschappijen als de aannemer en Aquafin houden hen op de hoogte van de vooruitgang van de werken.
Ook laten hen tijdig weten wanneer er specifieke gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van jouw woning.
Heb je zelf vragen of wil je iets belangrijk melden - neem dan zelf contact op zodat ze (in de mate van het mogelijke) rekening kunnen houden met jouw bezorgdheden of wensen. 
Voor contactinfo kan je terecht op de webpagina's van de betrokken maatschappijen.
Inzage van de plannen kan na afspraak op het stadhuis.

Gasaansluiting

 

Misschien is dit hét moment om te profiteren om aan te sluiten op het aardgasnetwerk.  Tijdens de werken biedt Eandis een uniek aanbod voor een nieuwe gasaansluiting.   Door nu te kiezen voor aardgas, vermijdt u later extra graafwerken in het voetpad of wegdek.

Eandis zal hierover persoonlijk communiceren.  Meer info vind je ook op www.eandis.be/nl.  Een aanvraag moet gebeurd zijn voor 01-08-2018.

Probleem?


Contacteer het contactcenter (tijdens de werkuren) of het noodnummer (buiten de werkuren en in het weekend) indien er zich een probleem voordoet.
Het callcenter contacteert de werfleider ter plaatse. Hij/zij zoekt uit wat er aan de hand is en geeft deze informatie door aan de centrale.
Zodra de centrale op de hoogte is, nemen zij terug contact met jou op.

 

Voor alle vragen over werken of infrastructuur kan u op weekdagen van 8 uur tot 19 uur terecht bij het contactcenter: 03 450 45 45 
Bij noodgevallen kan u buiten de werkuren en in het weekend terecht op het gratis noodnummer 0800 16 603


Voor doven en slechthorenden: u kan een toelichting met een gebarentolk aanvragen op contact@aquafin.be Dit is Christel Geenen van Swecobelgium. Haar zal je regelmatig op de werf zien. Spreek haar gerust aan als je vragen hebt.

Contact