Brand

Hoe brand voorkomen?


Jaarlijks zijn er in ons land 10.000 branden. Deze veroorzaken heel wat menselijke en materiële schade. 

 

Om het risico op brand in uw woning te verminderen tot een minimum, kan u tips vinden op:

www.speelnietmetvuur.be

www.leefbrandveilig.be


Wat te doen in geval van brand?


Bel de hulpdiensten: 112

 

 

Contact