Brand op zaterdag 10 februari 2018 Leuvensesteenweg 218.

 

Wat?


Op zaterdag 10 februari 2018 rond 19 uur is er brand uitgebroken in een bedrijf, Diego's Car Repair, in de Leuvensensteenweg nummer 218. Hierbij is asbesthoudend materiaal in de directe omgeving vrijgekomen.

De brandweer en een asbestdeskundige stelden vast dat er isolatiemateriaal van het dak en asbesthoudende brokstukken terechtgekomen zijn op het perceel zelf en in de directe omgeving.

 

Welke acties zijn ondertussen gebeurd?


De brandweer, de politie en het stadsbestuur hebben een procedure van hoogdringendheid opgestart en maatregelen genomen om ergere verspreiding te voorkomen. Er werd een asbestexpert aangesteld. De verharde publieke terreinen werden gereinigd, evenals de parkings van de winkels. We hebben een veiligheidsperimeter ingesteld en de luchtkwaliteit wordt bewaakt. In de onmiddellijke omgeving is er omgeroepen om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rookontwikkeling. Via sociale media en de gemeentelijke website deden we regelmatig updates. Politie en brandweer zijn de betrokkenen persoonlijk gaan verwittigen. De dag na de brand werd er binnen de risicozone een bewonersbrief bedeeld. De weersomstandigheden waren gunstig en gingen de verspreiding tegen. De eigenaar en zijn verzekeringsagent zijn op de hoogte gesteld en in samenspraak met hen zullen verdere acties ondernomen worden. 
De bewoners van omliggende straten kregen een brief met informatie over wat er gebeurd was en waar ze terecht kunnen met vragen.


Op 14 februari werd een luchtmeting gedaan in de omgeving van het bronperceel van de brand. Deze meting wees uit dat er geen afwijkingen van de luchtkwaliteit zijn.
De asbestdeskundige heeft de situatie volledig opgevolgd en, nu alle gevaar geweken is, afgerond.


Wat kan je zelf doen?Je kan je ramen en deuren gerust terug openen, voor de luchtkwaliteit is er geen verhoogd risico. 
Vind je nog reststukken van de brand in je omgeving en twijfel je aan de aard van de gevonden materialen, dan kan je altijd telefonisch contact opnemen met de brandweer. 
Zolang er een zone afgesloten is, vragen we je uit de buurt te blijven.

Van asbest is geweten dat het op lange termijn schadelijk kan zijn voor uw gezondheid. Vooral wanneer u jarenlang veel vezels inademt, vergroot dit de kans dat u er ziek van wordt. Het aantal asbestvezels in de lucht kan door een asbestbrand tijdelijk hoger zijn. Deze gebeurtenis vergroot echter nauwelijks de kans dat u er ooit ziek van wordt. Toch vermijdt u best zoveel mogelijk contact met dit materiaal. Bij twijfel omtrent de aard van aangetroffen materiaal, kan je best contact opnemen met de brandweer.

Voor een antwoord op veelgestelde vragen over asbest klikt u hier.

 

 

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht op onze website www.diest.be
Je kan ook mailen naar preventiedienst@diest.be

 

Contact

Aanverwante info